Srf konsulterna: “Redovisningsbyråer är också samhällsbärande”

Ska lönekonsultens barn få omsorg om förskolan stängs?

Katarina Klingspor

”Den hjälp som redovisnings- och lönebranschen kan ge de svenska företagen är kritisk i detta läge. Det framstår därför som naturligt att Sverige precis som i andra länder definierar detta som samhällsbärande branscher så att även dessa yrkesroller omfattas av de stödformer som kan behövas vid stängningar av skolor med mera.”

Så skriver branschorganisationen Srf konsulternas Förbundsdirektör Roland Sigbladh och ordförande Katarina Klingspor i ett öppet brev till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

På MSB:s lista över samhällsbärande sektorer finns bland annat energiförsörjning, hälso- och sjukvård, livsmedel, offentlig förvaltning och transporter. Personer i dessa sektorer anses vara särskilt viktiga för samhället. Deras barn ska därför kunna få omsorg även om förskolor och skolor stängs ner av smittskyddsskäl.

Redovisning och lön kan ofta utföras med molnbaserade verktyg från hemmet, men Srf Konsulterna anser ändå att MSB bör göra en ”markering” om att även deras medlemmar är viktiga.

Roland Sigbladh

I brevet pekar Srf på att staten lanserat en mängd nya stödformer för att hjälpa företag genom krisen.

”För att kunna erhålla och ta emot stöd krävs god kunskap om förutsättningarna och dess effekter på både kortare och längre sikt. För att få god effekt av stödåtgärderna krävs vägledning som majoriteten av företagen får av sin redovisnings- och lönekonsult. Detta har uppmärksammats av andra länder som till exempel Storbritannien, som har deklarerat lönekonsulter som en samhällsbärande funktion för att landets ekonomi ska fortsätta att fungera. Även Sveriges anställda i små som stora företag är beroende av att lönen utbetalas när den ska och att rapporteringen till myndigheterna blir rätt.”

Tolv samhällssektorer ska få hjälp med barnomsorg i händelse av att grund- och förskolor stängs

• Energiförsörjning

• Finansiella tjänster

• Handel och industri

• Hälso- och sjukvård samt omsorg

• Information och kommunikation

• Kommunalteknisk försörjning

• Livsmedel

• Militärt försvar

• Offentlig förvaltning

• Skydd och säkerhet

• Socialförsäkringar

• Transporter

Källa: DN

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se