Srf konsulterna lanserar ny titel – Certifierad Affärsrådgivare

Ska ge råd som ”påverkar kundföretagens lönsamhet och likviditet”.

Mikael Carlson

För att tydliggöra redovisningskonsultens roll som rådgivare lanserar branschorganisationen Srf konsulterna en ny titel – Srf Certifierad Affärsrådgivare. Den 24 september är det tänkt att de första certifierade affärsrådgivarna ska få sina diplom.

Tanken är att affärsrådgivarna ska få ett kvitto på att de kan vara kundens bollplank i viktiga affärsbeslut som exempelvis ”inriktning, pris och volym, kalkyler över investeringar, budgetering, utformning av vinstdelningssystem och liknande områden som påverkar kundföretagens lönsamhet och likviditet”, skriver Srf i ett pressmeddelande.

”Via certifieringen tydliggör vi var företagen hittar sin viktigaste affärspartner. Även företag med egen ekonomiavdelning kan behöva ta hjälp av en extern rådgivare som stöd i viktiga affärsbeslut”, säger Mikael Carlson som är branschansvarig för redovisning hos Srf konsulterna.

Certifierad affärsrådgivare är en utbildning med totalt 5 kurser, varav tre online, samt en avslutande seminariedag. Utbildningen erbjuds endast Srf-auktoriserade redovisningskonsulter (ej lönekonsulter).

Revisionsvärlden söker branschorganisationen FAR.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se