Snart blir ”Payroll” kategori på Linkedin

Nästa år kan lönekonsulter och löneproffs välja Payroll som som en kategori (industry) i karriärplattformen Linkedin.
”Idag måste man välja en kategori, som ekonomi (finance) eller HR, när man jobbar med lön. Även om det kan ligga nära arbetsuppgifterna ibland är det ju inte vad lön handlar om. De titlarna speglar inte heller den speciella kompetens lönemedarbetarna har”, säger Melanie Pizzey, vd vid Global Payroll Association (GPA) till tidningen Konsulten.
Hon anser att det faktum att löneproffs får en egen kategori gör att deras kompetens blir ännu synligare. Linkedin har idag 148 olika kategorier (industries) listade. Det preliminära beskedet är att lön (payroll) blir en kategori i juni 2022. Det finns idag inget besked om kategorier på svenska, skriver Konsulten.

Dessutom rapporterar IT Finans att hela hela 96 procent av de tillfrågade löneproffs är nöjda med sitt jobb. Det visar Vismas årliga undersökning Koll på lön. Andelen ‘mycket nöjda’ har dessutom ökat från 56 till 62 procent under året.
I årets undersökning, den andra i ordningen, har 443 personer med olika roller inom lön svarat på frågor om kompetensutveckling, stress och andra frågor kopplade till arbetet. Stressen kan dock ha ökat. I 2020-års undersökning uppgav 76 procent av de svarande att de ibland eller ofta upplever stress på grund av arbetet. I år har siffran ökat till 83 procent.

Martin Hammarström

[email protected]