Skatteslarv ger varning

Revisorsinspektionen slår till mot revisor i väst.

Revisorsinspektionen (RI) varnar en auktoriserad revisor i ett färskt disciplinärende. Revisorn driver en mindre byrå i Västergötland. Startskottet för ärendet var när revisorn ansökte om fortsatt auktorisation, vilket föranledde RI att hämta in ett yttrande från Skatteverket. Yttrandet vittnade om att revisionsbolaget där revisorn är styrelseledamot länge haft ett underskott på skattekontot.

RI har tittat på skattekontoutdrag mellan åren 2012 och 2017. Inspektionen fann bland annat restföring hos Kronofogdemyndigheten och att förseningsavgifter påförts med anledning av försenade deklarationer.

I sitt yttrande till RI anger revisorn att en anställd haft hand om redovisning och administration och att ”överföringarna till Kronofogdemyndigheten berodde på att medarbetaren inte var observant på när underskott efter självrättelser belastade skattekontot.” Han kommenterar även de andra försummelserna och anger att misstagen åtgärdades så snart de upptäcktes. Numera är det revisorn som själv sköter dessa arbetsuppgifter.

I sin bedömning konstaterar RI att revisorn ”är ställföreträdare för bolaget och har därmed ansvaret för att bolagets skyldigheter mot det allmänna fullgörs.” Betalningsdröjsmål, förseningsavgifter och restföring hos KFM är omständigheter som RI anser vara ”mycket besvärande” för revisorn, dock inte ”synnerligen försvårande” eftersom beloppen är relativt begränsade och dröjsmålen inte så långa. Därför stannar RI vid en varning. Custom PHP Development Services

Läs hela beslutet dnr 2017-626.

Vida Tenhunen Salehi

[email protected]