Skatteslarv bidrog till avstängning av revisor

Revisorsinspektionen: ”Även sidobolag omfattas av tillsyn”.

En godkänd revisor i Stockholm har blivit avstängd av Revisorsinspektionen (RI) efter en kvalitetskontroll. Myndigheten finner brister i revisonen av fem företag, men slår också hårt ner på skötseln av skatter i hans egna företag.

Mannen driver revisionsverksamhet som enskild näringsverksamhet. Men han äger också ett aktiebolag med koppling till revisionen där han är ensam aktieägare och styrelseledamot. I båda verksamheterna har han slarvat med skatteinbetalningar och lämnat in deklarationer för sent. Gällande bolaget har Skatteverket vid två tillfällen vänt sig till Kronofogdemyndigheten på grund av utebliven betalning.

Till RI uppger revisorn att han inte anser att ”verksamheten i aktiebolaget omfattas av Revisorsinspektionen tillsyn, eftersom bolaget inte bedriver revisionsverksamhet” och att han haft synproblem som lett till att han inte kunnat göra skatteinbetalningar i tid.

Yrkesförbud kan normalt enbart aktualiseras gällande revisionsverksamhet. Men det kan också bli aktuellt om revisorn är ställföreträdare för ett revisionsföretag och inte har skött skatteinbetalning och deklarationer ordentligt. RI går in på 2 § 4 a revisorslagen som definierar revisionsföretag bl.a. som ”en revisor som utövar revisionsverksamhet som enskild näringsidkare.” RI lägger även vikt vid begreppet ”nätverk” enligt 2 § 7 revisorslagen och förklarar att ”den enskilda näringsverksamheten och aktiebolaget tillsammans [utgör ett nätverk] i revisorslagens mening.”

RI håller alltså inte med revisorn om att hans bolag inte omfattas av tillsyn. RI noterar att ”en auktoriserad eller godkänd revisor är skyldig att verka för att samtliga företag som ingår i ett nätverk och som han eller hon är företrädare för sköts på ett korrekt sätt.”

Hans bristfälliga skötsel av skatter och deklarationer leder därför till att han försummat god revisionssed. De hälsoproblem revisorn har beskrivit förändrar inte RI:s bedömning. Inspektionen finner att omständigheterna är synnerligen försvårande och upphäver hans godkännande.

Enligt en sökning i bolagsdatabasen Retriever har revisorn ett 30-tal klienter. De flesta är relativt små men i något fall uppgår omsättningen i bolaget till nästan 100 Mkr.

Vida Tenhunen Salehi

vida.salehi@hotmail.se