”Sänk inte kraven för redovisningskonsulterna”

Uppsats: Slopat samarbete mellan Srf konsulterna och FAR urholkar krav för auktorisation.

De stora redovisningsbyråerna har en nyckelroll i frågan om att på allvar etablera auktorisationen av redovisningskonsulter på marknaden. Men det kan ta tid innan auktorisationen slår igenom och efterfrågas av kund. Det spår två nyexaminerade redovisningsekonomer från Stockholms universitet.

”Det är egentligen inte så konstigt. Auktorisationen infördes 2006 hos Srf och 2008 på FAR. Processer tar lång tid. På senare år har det skapats en mängd auktorisationer och certifieringar inom många olika branscher, vilket kan ha gjort det svårt för auktorisationen att nå fram och bli känd i samhället … När vi studerade hur revisionsprofessionen växte fram, så konstaterade vi att det tog decennier. Det finns ingen quick fix”, säger Henrik Lundquist till tidningen Balans.

Henrik Lundquist och Markus Sjöfors har I masteruppsatsen – Becoming Professionalised – Accountant Stories of Professionalisation, intervjuat ett 20-tal redovisningskonsulter på små och stora byråer.

”Största problemet med auktorisationen är att auktoriserade redovisningskonsulter inte har ett yrkesmonopol likt det en auktoriserad revisor har. Det är heller inte troligt att några sådana formella krav någonsin kommer att införas eftersom en sådan reglering skulle försvåra för många företagare”, säger Markus Sjöfors till Balans.

Författarna föreslår att de större redovisnings- och revisionsbyråerna tar större ansvar, exempelvis genom att kräva auktorisation för att ge en medarbetare en senior roll, något vissa byråer kräver redan idag.

”Genom att göra redovisningskonsulternas auktorisation till en nödvändig och självklar del av karriärstegen kan de stora byråerna bidra till att synliggöra auktorisationen i samhället”, säger Markus Sjöfors till tidningen.

Enligt uppsatsen har det nedlagda samarbetet om auktorisationen mellan branschorganisationerna FAR och Srf konsulterna lett till att kraven för att bli auktoriserad justerats och sänkts. En tidigare tolvårsregel, som handlade om att erfarna konsuler kan bli auktoriserade utan formella utbildningskrav, har ersatts av en 8-årsregel hos Srf och av en 7-årsregel hos FAR.

”Risken är att kraven sänks ytterligare för att attrahera fler redovisningskonsulter till den specifika branschorganisationen. Jag tror snarare att man ska tydliggöra auktorisationen och trycka på den kunskap som redovisningskonsulter besitter. Inte sänka kraven”, säger Markus Sjöfors till Balans.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se