Sammanslagning och bra rekryteringar satte fart på Jönköpingsbyrå

Lidhed Boström Redovisning & Revision växer inom rådgivning och lön.

Från vänster Andreas Lidhed, Andreas Skiöld, Jan Polsten.

Lidhed Boström Redovisning & Revision är Årets tillväxtbyrå 2020 i Jönköpings län. Byrån skapades 2017 när redovisningskonsulterna Magnus och Ingrid Boström och revisorn Andreas Lidhed slog ihop sina påsar. Familjeföretaget Lidheds Revisionsbyrå hade då funnits i Huskvarna sedan 1969. Boströms Redovisning hade basen i Jönköping och det sammanslagna Lidhed Boström har från början haft kontoret på Östra Storgatan i Jönköping. Vid sammanslagningen anställdes Jan Polsten som kontorschef. Han är auktoriserad revisor med bakgrund på bland annat Grant Thornton och Deloitte.

”Redan kort efter sammanslagningen tog tillväxten fart. Tillväxten har inte varit något mål i sig, men vi har gjort lyckade rekryteringar och skapat goda förutsättningar för personalen, vilket lockat kunder”, säger Andreas Skiöld, affärsrådgivare som anslöt till Lidhed Boström för två år sedan.

Byrån står på fyra ben: Revision utgör cirka 35 procent av omsättningen, redovisning cirka 40 procent, lön och rådgivning cirka 10-12 procent vardera.

”Vi fokuserat relativt hårt på rådgivning och lön. På lönesidan har vi nu kompetens som gör att vi även hanterar stora löneuppdrag. Tack vare att vi rekryterat in så bred kompetens kan vi serva alla typer av kunder, från det lilla enmansbolaget till börsnoterade företag”, säger Andreas Skiöld.

Vilken typ av kunder har Lidhed Boström?

”Det är en bred palett, men vi har fått in fler litet större kunder sedan sammanslagningen, det är tydligt. Det beror på att vi har fått in medarbetare som har den erfarenheten.”

Många byråer strävar efter att öka andelen rådgivning. Hur tänker ni?

”Vi strävar efter att få litet större rådgivningsuppdrag. Vi har bra kompetens inom exempelvis förvärvsprocesser.”

Var det en strategi redan vid sammanslagningen att Lidhed Boström skulle försöka ta in litet större kunder?

”Det kan man inte säga. Strategin har varit att anställa de bästa medarbetarna vi kan få tag i. Att vi får in större uppdrag är snarast en konsekvens av strategin”, säger Andreas Skiöld.

Under det räkenskapsåret som slutade i augusti 2019 ökade omsättningen med 44 procent till 21 Mkr och även rörelseresultatet steg kraftigt. Tillväxten fortsätter.

” Vi får cirka 10 procent tillväxt under det räkenskapsår som nyss avslutades och kan vi fortsätta rekrytera bra personer kommer vi nog att växa vidare”, säger Andreas Skiöld.

Intervjun gjordes vid Byrålunch, en digital och regional nätverksträff som anordnas länsvis. Bakom Byrålunch och priset Årets tillväxtbyrå står Revisionsvärlden och mjukvaruföretaget Agoy. Läs mer här.

Martin Hammarström

[email protected]