Samgående skapar bjässe inom Baker Tilly

Baker Tilly MLT siktar mot att bli 100 medarbetare på fyra kontor.

Anders Molin.

Göteborgsbaserade Baker Tilly EMK ansluter till Baker Tilly MLT, som har kontor i Malmö, Lund och Trelleborg. Byrån blir en av de största inom Baker Tilly-nätverket i Sverige.

”Vi är tillsammans cirka 85 personer idag och fler är på väg in. Vi kommer att vara närmare 100 medarbetare till årsskiftet”, säger Anders Molin byråchef på Baker Tilly MLT.

MLT omsatte 83 Mkr under det senaste räkenskapsåret, EMK 21 Mkr. Den nya byrån kommer alltså att omsätta över 100 Mkr.

Varför går ni samman?

”I grunden tror vi att det krävs en viss storlek för att kunna ha alla funktioner på en byrå. Det händer mycket i branschen och vi vill kunna investera de närmaste åren. Kvalitetssystem blir dyrare och dyrare att underhålla. Med en större byrå får vi skalfördelar eftersom kostnaderna sprids ut. Vi kan också dela resurser. Vi har redan duktiga skattespecialister och vi håller på att rekrytera en redovisningsspecialist. På sikt kanske vi kan anställa en HR-konsult”, säger Jan Carlsson, som sedan hösten 2020 är extern styrelseordförande i Baker Tilly MLT. Han drev länge Baker Tilly Halmstad men slutade där för några år sedan och arbetar idag som investerare och styrelseproffs.

Hur fann ni och Baker Tilly EMK varandra?

”Vi har haft ett bra samarbete länge. På senare år har Kristian Thore (auktoriserad revisor och delägare i Baker Tilly EMK, RV:s anmärkning) hållit utbildningar hos oss. Han är väldigt duktig på revisionsberättelser och svåra revisionsposter. Dessutom är han från Malmötrakten och känner flera medarbetare hos oss”, säger Anders Molin.

Den sammanslagna byrån kommer att utmana sörmländska Rådek om förstaplatsen inom Baker Tilly Sverige. Samgåendet görs den 1 januari 2023 genom att delägarna i EMK ansluter till MLT, som är ett kommanditbolag.
”Delägarna i Baker Tilly EMK tar sina aktiebolag och ansluter till vårt KB”, säger Anders Molin

Ur Baker Tilly MLT:s perspektiv är sammanslagningen ett relativt tryggt sätt att växa.

”Ofta sker avhopp när byråer går samman. Det tror vi inte kommer att ske nu. Företagskulturerna är väldigt lika. Och det finns ingen köpeskilling i affären”, säger Jan Carlsson.
MLT har idag 20 delägare. Med ytterligare fem som ansluter från Göteborg blir det 25 parter.

Vill ni att fler Baker Tilly-byråer ansluter till er?

”Det vet vi inte. Nu fokuserat vi på det här samgåendet, sedan få vi se hur saker och ting utvecklar sig”, säger Jan Carlsson.

Blir det inte svårt att hålla ihop en byrå som sitter så utspridd?

”Under pandemin gick det väldigt bra att hålla ihop Baker Tilly MLT genom digitala möten och genom att alla helt digitalt jobbar i samma system. Jag tror inte att det kommer att bli så stor skillnad när ett fjärde kontor tillkommer. Men innan vi lärde oss att hålla digitala möten hade nog den här typen av samgående känts riskfylld”, säger Jan Carlsson.

Vad ska byrån heta?

”Det är inte bestämt. Tills vidare blir det Baker Tilly MLT”, säger Anders Molin.

Martin Hammarström

[email protected]