Säljrekord för PwC-nätverket

Men blir ändå omsprunget av Deloitte som global etta.

bob-moritz
Bob Moritz

PwC-nätverket redovisar en global omsättning på 35,9 miljarder dollar, nästan 300 miljarder kronor, för räkenskapsåret som avslutades den sista juni i år. Det är en ökning med 7 procent i lokala valutor och nytt rekord.

Dock innebär siffrorna att PwC med förlorar förstaplatsen bland de globala revisionsjättarna till Deloitte, som nyligen redovisade sina globala siffror och hade en omsättning på 36,8 miljarder dollar under sitt senaste räkenskapsår. De två nätverken är jämnstora och förstaplatsen har ofta växlat på senare år.

I Nordamerika ökade PwC intäkterna med 8 procent, med draghjälp från en stark utveckling i USA som är PwCs största marknad. I Syd- och Centralamerika ökade intäkterna med 9 procent. Även Västeuropa redovisar stadig tillväxt, upp 6 procent. Central- och Östeuropa har en stark tillväxt på 10 procent. Trögast tycks det gå i Mellanöstern och Afrika.

Inga resultat redovisas bland de globala PwC-siffrorna men Bob Moritz, ordförande i PwC International Ltd, uppger att nätverket gör ”tunga teknikinvesteringar”, som förbättrar kvaliteten och höjer effekten i nätverket.

”Det gör att våra anställdas kompetens kan användas där den gör bäst nytta”, säger Bob Moritz, i ett pressmeddelande.

Antalet anställda i PwC ökade i takt med omsättningen, 7 procent, till drygt 223 000 personer. Även i Västeuropa ökade antalet anställda, upp 6 procent till 70 000 personer.

När det gäller antalet partner är ökningstakten långsammare. Nu har PwC-nätverket 10 830 partner, upp 2 procent på ett år. Andelen delägare i relation till det totala antalet anställda (inkl. stab) är ungefär en på tjugo. Under fjolåret tog PwC in 665 globala partner, 27 procent av dem var kvinnor.

58 000 personer anställdes i fjol, ungefär hälften direkt från universitet. Det kan jämföras med Deloittenätverket som under det senaste räkenskapsåret anställde hela 72 000 personer och nu har 244 000 anställda. Deloitte har alltså 9 procent fler anställda globalt men bara marginellt större omsättning än PwC.

De stora revisionsnätverken brottas alla med en stor personalomsättning. PwC måste rekrytera 58 000 personer för att kunna öka personalstyrkan med 15 000 personer. Det innebär att ungefär 20 procent av personalen lämnade PwC-nätverket under fjolåret.

Martin Hammarström

[email protected]