Så ska revisorer hålla utkik efter misstänkt penningtvätt

Revisorsinspektionens vägledningsmaterial klart.

Revisorsinspektionen (RI) har i samarbete med polisens nya Samordningsfunktion mot penningtvätt och finansiering av terrorism tagit fram ett vägledningsmaterial för revisorer. Tanken är att revisorerna ska anmäla sina klienter vid misstänkta transaktioner. För att hjälpa revisorerna har RI tagit fram ett antal ”omständigheter som indikerar misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism”.

Exempel på varningssignaler är:

  • Köp och försäljningar av investeringar utan någon uppenbar anledning.
  • Köp till priser anmärkningsvärt över eller under marknadsvärdet.
  • Stora eller ovanliga valutainbetalningar som avser investeringar eller betalning för investeringar.
  • Köp till priser anmärkningsvärt över eller under marknadsvärdet.
  • Transaktioner via mellanhänder utan något uppenbart affärsmässigt skäl, särskilt om dessa har hemvist i utlandet.

Enligt penningtvättslagen är verksamhetsutövare, däribland revisorer, skyldiga att granska och rapportera misstänkta transaktioner och aktiviteter. Det behöver inte finnas bevis för att penningtvätt eller finansiering av terrorism faktiskt har skett, men om misstanken finns kvar efter en närmare granskning ska revisorn utan dröjsmål rapportera den misstänkta transaktionen till Finanspolisen, skriver RI på sin webbplats.

Vägledningen hittar du här.

Varningstecken hittar du här.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se