Så drar du nytta av teknikrevolutionen

Skatte- och redovisningsbranschen genomgår just nu ett paradigmskifte. Det menar Peter Alnor, Director Product Management på Wolters Kluwer. Här ger han ger sin syn på vad som krävs för att dra nytta av den pågående förändringen.  

Klient- och uppgiftshanteringslösningar, E-signeringslösningar och KYC-verktyg, det är bara några av de innovationer som finns på marknaden och som ökar effektiviteten hos användaren.

Kundernas förväntningar förändras i takt med att de tekniska möjligheterna blir fler. När kunderna vant sig vid e-redovisning eller automatiserade efterlevandeprocesser vill de inte återgå till krångliga, analoga förfaranden.

Komplexa regelverk och ett stort antal efterlevnadsskyldigheter utgör en stor – och inte alltid särskilt lustfylld – del av varje revisors vardag. Det är troligen ett påstående som ganska få skulle protestera mot. Detta kommer inte att ändra sig och därför är det extra angeläget att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Vi ser flera exempel på hur avancerad teknik i kombination med ett ökande antal myndighetsdatakällor utvecklas snabbt.

Nulägesanalys – så här drar du nytta av skiftets fördelar

Stora transformationer, likt den som pågår i skatte-och redovisningsbranschen, skapar ofta en oro för framtiden. Det bästa sättet att slippa oron är att möta förändringarna med nyfiken entusiasm och börja med att ställa sig ett antal nyckelfrågor:

  • Har vi verktyg och tjänster där vi kan förbättra det digitala samarbetet med våra kunder?
  • Investerar vi i automatisering av efterlevnadsrelaterade processer för att på ett effektivare sätt kunna hjälpa våra kunder?
  • Förstår vi våra kunders förväntningar när det kommer till mervärdestjänster?

Den verksamhet som vågar ställa sig de här frågorna och staka ut en plan för verksamheten framåt, har stora chanser att dra nytta av skiftets fördelar. Teknikrevolutionen skapar en ny konkurrenssituation i branschen där det är viktigt att bredda sitt erbjudande genom bland annat rådgivning och digitala mervärdestjänster. Det kommer att vara helt avgörande för att positionera sig på marknaden, också i konkurrensen om att attrahera branschens största talanger.

Peter Alnor, Director Product Management på Wolters Kluwer Tax and Accounting in Scandinavia

Åsikterna i artikeln är skribentens egna. Du kan diskutera i kommentarsfunktionen nedan. Vill du också skriva i Revisionsvärlden? Mejla

Redaktionen

[email protected]