Så drabbar en hård Brexit svenska revisorer

Revisorsinspektionen reder ut.

Revisorsinspektionen (RI) har gjort en genomgång av hur en hård Brexit (att Storbritannien lämnar EU utan avtal) skulle påverka den svenska revisionsbranschen. Bland annat skulle en hård Brexit få konsekvenser för svenska revisorer som är anställda av brittiska revisionsbolag. I dag godkänns att en auktoriserad revisor är anställd antingen ett svenskt revisionsföretag, eller i ett revisionsföretag godkänt i ett annat EES-land. Svenska revisorer kan alltså i dagsläget t.ex. vara anställda vid en byrå som godkänts av den brittiska tillsynsmyndigheten FRC.

”Konsekvensen av en hård Brexit blir att svenska revisorer anställda av brittiska revisionsföretag inte längre uppfyller kraven för att vara svenska revisorer. För att framgent uppfylla kraven i revisorslagen behöver alltså dessa revisorer byta arbetsgivare. Annars riskerar revisorn att få sin auktorisation eller godkännande upphävt. Detta kan förstås även medföra konsekvenser för de bolag där revisorn är vald, som då riskerar att stå utan behörig revisor”, skriver Revisorsinspektionen.

Carl Svernlöv, advokat på Baker McKenzie, varnar i tidningen Balans:

“Det finns anledning för alla bolag med företrädare eller revisorer bosatta i UK att agera proaktivt inför Brexit, utan att vänta på föreläggande från Bolagsverket.”

Läs hela RI-genomgången här.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *