Riskkapitalist stämmer PwC på 266 Mkr

"Felaktig och vårdslös skatterådgivning” inför EQT:s börsnotering.

Conni Jonsson

Private Equity bolaget EQT:s grundare Conni Jonsson stämmer PwC för undermåliga skatteråd. Det avslöjar Dagens Juridik. Missnöjet rör ”felaktig och vårdslös skatterådgivning” inför EQT:s börsnotering hösten 2019. Råden gällde hur Jonssons ägande i EQT skulle struktureras för att ge en gynnsam beskattning. Enligt Dagens Industri, som även de tagit del av stämningsansökan, reklamerade Johnsson rådgivningen i februari 2020 och skickade ett formellt kravbrev i juni samma år.

I centrum för tvisten är sex miljoner EQT aktier som Conni Jonsson äger via ett holdingbolag i Luxemburg, Qarlbo. Aktierna köptes nästan ett år före börsnoteringen för 12,23 kronor styck – vilket är en tjugondel av nuvarande kurs på över 250 kronor. Tanken var att senare flytta dessa aktier till Bark Partners, ett annat holdingbolag som Johnsson äger tillsammans med tre andra EQT-veteraner; Thomas von Koch, Harry Klagsbrun och Per Franzén.

PwC och Jonsson ska i slutet av 2018 diskuterat om de omtvistade aktierna skulle köpas av Luxemburgbolaget Qarlbo eller av Conni Jonsson privat, och vilket som skulle vara mest fördelaktigt ur skattesynpunkt. PwC:s råd blev att köpa dem via Qarlbo, vilket Conni Jonsson också gjorde i december 2018.

Tanken var att överlåta aktierna till Bark Partners utan höga skatter, men en annan skatterådgivare upptäckte strax före överföringen att upplägget inte fungerade. Om Jonsson hade flyttat över de sex miljoner aktierna från Qarlbo till Bark hade hans innehav i Bark ”smittats” av de så kallade 3:12-reglerna som rör beskattning i fåmansföretag. Detta hade höjt utdelningsskatten på samtliga Jonssons 52 miljoner EQT-aktier.

Conni Jonsson ångrar att han inte köpt de sex miljoner aktierna privat i stället för via sitt Luxemburgbolag, och kalkylerar skadan till 266 Mkr baserat på framtida skatt.

”Den skada Conni Jonsson lider uppgår till värdet av den framtida skatteskillnaden mellan att ha aktierna i Bark Partners och i Qarlbo”, skriver ombuden i stämningsansökan enligt Dagens Juridik.

Andrahandsyrkandet är bara 2 miljoner kronor, vilket skulle vara skadan om man struntar i framtiden och fokuserar på dagens situation. Då anser Jonsson att han redan förlorat 2 miljoner kronor när aktieutdelning blivit belagd med kupongskatt om 15 procent, vilket han sluppit om aktierna hade varit placerade i Bark Partners.

PwC har anlitats av EQT i flera sammanhang, exempelvis som M&A och skatte-rådgivare vid bolagsförvärv. PwC:s tidigare skattepartner Ingrid Melbi företrädde även EQT i en tvist i Kammarrätten just kring 3:12-frågor. Då hade Skatteverket upptaxerat ett tjugotal EQT-delägare, bland dem ordföranden Conni Jonsson, och krävde tiotals miljoner kronor, se tidigare artikel. EQT:s revisionsbyrå är KPMG.
Varken PwC eller EQT har velat kommentera stämningen.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *