Riksrevisionen på jakt efter it-revisorer

Gör kompetenslyft inom AI, maskininlärning och dataanalys.

Helena Lindberg

Riksrevisionen rekryterar just nu cirka 20 nya medarbetare med it-profil. Detta för att stärka myndighetens kompetens när det gäller AI, maskininlärning och dataanalys.

”Vi vill kunna göra mer avancerade granskningar än de vi gör idag. Staten blir mer alltmer digitaliserad och många myndigheter arbetar med egen dataanalys. Då måste även vi utveckla våra metoder och helst ligga steget före. Traditionellt har vi anställt mycket företagsekonomer, statsvetare och nationalekonomer. Nu vill vi komplettera med fler dataanalytiker, it-revisorer och matematiker”, säger riksrevisor Helena Lindberg till Revisionsvärlden.

Kompetenslyftet ska ske inom både ”årlig revision” – att granska myndigheternas bokslut och ”effektivitetsrevision” – att granska hur effektivt myndigheterna arbetar.
Inom effektivitetsrevisionen vill man rekrytera 15 medarbetare med kompetens inom revision eller analys, årlig revision vill växa med fyra it-revisorer eller dataanalytiker. Dessutom behöver ledningsstaben två medarbetare med expertkompetens inom data och teknik. Helena Lindberg poängterar att myndigheten förutom nyrekryteringar kommer att höja myndighetens AI-kompetens genom utbildning. Under hösten ska 10-15 medarbetare, främst inom effektivitetsrevisionen, lära mer om avancerad dataanalys och maskininlärning.

Ligger Riksrevisionen efter revisionsbyråerna som reviderar företag när det gäller AI- och analys av stora datamängder?

”Det tror jag generellt sett inte. Vi har redan en del kompetenser på området, men vi behöver bygga upp en kritisk massa av specialister. På sikt måste vi alla lära oss mycket mer om it-revision”, Helena Lindberg.

Vilken är skillnaden mellan den rekryteringsoffensiv ni gör nu och ert vanliga sätt att anställa personal?

”Vi riktar oss delvis till nya målgrupper. Det är också en samlad satsning som även innehåller utbildning av befintlig personal”, säger Helena Lindberg.

Vilken bakgrund ser du framför dig att nyrekryteringarna har?

”Några kan nog rekryteras direkt från tekniska högskolor. Andra kanske har arbetat i privata näringslivet eller på myndigheter.”

AI-specialister är eftertraktade. Kan ni erbjuda konkurrenskraftiga villkor?

”Absolut. Vi ska inte vara löneledande, men totalt sett har vi goda villkor. Dels bra lön, dels ett unikt uppdrag”, säger Helena Lindberg.

Martin Hammarström

[email protected]