Revisorsprovets inriktning står fast

Chefsrevisorn: "Kunskapsnivån behöver höjas generellt inom redovisning och revision för att klara provet".

Det har länge varit känt att resultat på revisorsexamen hänger samman med vilken byrå tentanden kommer från. Revisorer från de sju största revisionsfirmorna får mycket bättre resultat än branschkolleger från mindre byråer. I fjol klarade 73 procent av tentanderna från de sju största revisionsfirmorna provet med godkänt resultat, medan endast 38 procent av de från mindre revisionsfirmor klarade nålsögat.

Detta har fått Revisorsinspektionen (RI) att analysera provresultaten. Slutsatsen är att provet inte ska ändras i nuläget.

”Det fanns en uppfattning i branschen att fokus i frågorna låg på IFRS, vilket tentander som jobbar på stora byråer skulle kunna ha en fördel av. I vår analys kunde vi konstatera att så inte var fallet. Poängfördelningen var jämt fördelad mellan IFRS, K2 och K3. Detta är också är målsättningen i våra prov. Analysen visade att tentanderna från de mindre revisionsföretagen i genomsnitt har lägre resultat på samtliga frågor inom redovisning och revision generellt – IFRS-frågorna är inte utslagsgivande i sig. Skillnaden i resultat inom övriga ämnen, som juridik, är inte stor mellan stora respektive små revisionsföretag. Analysen visar att kunskapsnivån behöver höjas generellt inom redovisning och revision för att klara provet, det handlar inte om att ändra inriktningen på provet”, skriver Carin Rytoft Drangel till Revisionsvärlden.

Hon tror att de mindre byråerna måste stötta sina revisorer bättre om fler ska klara provet.

”En av RI:s målsättningar med de nya utbildningskraven är att de ska bidra till att tentander från de mindre revisionsföretagen ges en mer strukturerad utbildning som i förlängningen kan innebära att fler klarar examen. Branschorganisationen FAR har en viktigt uppgift i att stödja de mindre revisionsföretagen genom att erbjuda utbildning och ge stöd i utformningen av utbildningsplanerna”, skriver Carin Rytoft Drangel.

Revisionsvärlden publicerade på fredagen en annan artikel med rubriken “RI ser över revisorsprovet”. Den byggde på felaktiga uppgifter från annan media.

 

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se