Revisorsprov flyttas till augusti av smittskyddsskäl

RI: ” Vi måste alla ta vårt ansvar för att begränsa covid-19.”

Stockholmsmässan i Älvsjö.

Revisorsinspektionen har beslutat att flytta fram vårprovet för revisorsexamen från maj till augusti 2020.
”Revisorsinspektionen förstår att många som anmält och påbörjat förberedelserna inför provet blir besvikna. Vi måste dock alla ta vårt ansvar för att begränsa smittspridningen av Covid-19, som har status av samhällsfarlig sjukdom. Att samla drygt 100 personer på en begränsad yta vid ett och samma tillfälle, där flera deltagare behöver resa till Stockholm från övriga delar i landet, skulle inte vara att ta vårt samhällsansvar”, skriver myndigheten på sin webbplats.

Nytt datum för revisorsexamen blir 18 – 19 augusti 2020. Lokalen är den samma, Stockholmsmässan i Älvsjö. Delar av mässan håller för övrigt på att byggas om till ett komplett extra sjukhus med intensivvårdplatser. Projektet genomförs av Region Stockholm och Försvarsmakten.

”Med tanke på den korta tidsramen har Revisorsinspektionen ansett det som orealistiskt att ersätta den stora provlokalen med flera mindre provlokaler eller genomföra provet digitalt. Detta hade inte heller löst problemet med ökad smittspridningsrisk vid långväga resor till Stockholm”, skriver Revisorsinspektionen, RI.

Martin Hammarström

[email protected]