Revisorsinspektionen: KPMG kan bli ännu bättre

"Överlag har revisionskvaliteten i de utförda revisionsuppdragen varit tillfredsställande".

KPMG:s huvudkontor

Revisorsinspektionen (RI) har gjort tre kvalitetskontroller på KPMG. De gäller fyra personvalda auktoriserade revisorer som reviderat företag av allmänt intresse.

“Kontrollerna har varit enbart uppdragsbaserade och har inte omfattat KPMG:s ledningsfunktioner, system, rutiner, riktlinjer och policyer. Revisorsinspektionens sammanfattande bedömning är att revisionskvaliteten i de utförda revisionsuppdragen överlag har varit tillfredsställande”, skriver RI på sin webbplats.

Nättidningen Dagens Juridik har tagit del av underlaget och skriver att samtliga tre rapporter innehåller skrivningar om brister som RI trots allt ser.

  • I den första rapporten skriver inspektionen om tre granskningsbrister och konstaterar att kvaliteten i revisionen kan bli bättre. Delar av dokumentationen har också bedömts vara otillräckliga i vissa fall. Relevanta åtgärder måste därför vidtas av KPMG, uppmanar inspektionen.
  • I den andra rapporten finns två brister i granskningen. Även här handlar det om dokumentation som kan bli bättre.
  • Den sista och avslutande rapporten handlar om två personvalda auktoriserade revisorer på KPMG. Här finner RI tre granskningsbrister och tycker att dokumentationen i vissa fall har varit otillräcklig.

Tag del av rapporterna i sin helhet.

Finwire

red@finwire.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *