Revisorsinspektionen i samtal med byråer och FAR om Ukraina- och Rysslandseffekter

Revisorsinspektionen anser att det finns frågor kopplade till kriget i Ukraina som är viktiga för den svenska lagstadgade revisionen. Det handlar exempelvis om förutsättningarna för att behålla ett revisionsuppdrag i företag som direkt eller indirekt kontrolleras av personer som omfattas av EU:s sanktioner.

”Vi för därför samtal och diskussioner med andra delar av statsförvaltningen, FAR och ledningarna i de större revisionsföretagen”, skriver chefsjuristen Anders Ahlgren till Revisionsvärlden.

Branschorganisationen FAR har gjort en samlingssida om Ukraina-effekter. Deras medlemsrådgivning får allt fler frågor med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

“Många redovisningskonsulter och revisorer är nu mitt inne i arbetet med boksluten för bolag med bokslut sista december och en relevant fråga är naturligtvis hur händelserna i Ukraina påverkar boksluten. Riskbedömning är ett annat viktigt område. Som revisor och rådgivare gäller det att fundera över hur företagen påverkas, exempelvis när det gäller värdering av tillgångar och möjligheten att sälja företagets varor och tjänster”, skriver Karin Apelman, generalsekreterare och vd för FAR, i en bloggtext.

Den brittiska revisorsföreningen ICAEW publicerade tidigt en lista med en rad olika konsekvenser som Ukrainakriget och sanktionerna mot Ryssland har för brittisk revision.

Här är några budskap från ICAEW:s checklista.

  • Många företag har slutat att sälja sina varor och tjänster till den ryska marknaden. Detta påverkar försäljningen under innevarande räkenskapsår, men kan också påverka guidningen för kommande år, åtminstone för 2023. Besluten kan leda till att hela leverantörsledet påverkas.
  • Koncerner som väljer att frivilligt bryta ingångna avtal med exempelvis ryska kunder kan bli indragna i rättstvister eller andra krav på ersättning.
  • Flera globala koncerner har signalerat att de kommer att avyttra sina investeringar Ryssland. Det finns en risk att försäljningen sker till lågt pris, att de avstår helt från sina innehav, eller stoppas av att Ryssland kommer med motåtgärder mot västs sanktioner.
  • Ryska företag kan ha lån hos banker som omfattas av sanktioner.
  • Vissa revisionsbyråer har brutit banden till medlemsföretag i Ryssland som ingick i deras nätverk. Detta kan påverka planeringen av koncernrevisionen.
  • ICAEW uppmanar sina medlemmar att noga gå igenom vilka kopplingar klienter kan ha till Ryssland, inte bara med juridiska utan även etiska glasögon. Vissa av ICAEW:s medlemmar överväger lämpligheten i att ha klienter som har anknytning till den ryska regimen, även om de inte förekommer på några sanktionslistor, skriver ICAEW.

Länk till ICAEW:s checklista.

Länk till FAR:s samlingssida.

Martin Hammarström

[email protected]