Revideco tillbaka i Jönköping

Hund och tre medarbetade på plats.

Revisions- och redovisningsbyrån Revideco har åter igen ett kontor i Jönköping.

”I dagsläget är vi tre medarbetade på plats + hunden Bosse, men vi planerar för att bli fler. I första hand vill vi växa på redovisningssidan men hittar vi en auktoriserad revisor passar vår företagsfilosofi så för vi gärna en dialog. Vår plan är att växa organiskt och långsamt, för att bibehålla en bra work/life balans för våra medarbetare och hög kvalité på vårt kundarbete”, skriver Revidecos vd Antti Niemi till Revisionsvärlden.

Revideco hade ett kontor i Jönköping fram till 2017-2018, då kontoret splittrades i två delar. Revisionsdelen med två medarbetare togs över av RSM Göteborg medan redovisningsverksamheten med fem redovisningskonsulter såldes till Advisorgruppen.

”Efter vårt uttåg har tre av våra tidigare medarbetare, varav en tidigare delägare, hittat tillbaka till oss – varför vi nu har skaffat ett kontor”, skriver Antti Niemi.

Revidecos nya kontor i Jönköping ligger i samma huskropp som det förra, men på en annan adress; Östra Storgatan 9.

”Vi är väldigt glada av att många Jönköpingsbaserade företag har hittat till oss och också att många tidigare kunder hittat tillbaka. Numera så är våra kunder inte bara lokalt baserade utan kommer från hela Sverige och också från utlandet”, skriver Antti Niemi.

Det har varit en del turbulens bland byråerna i Jönköping på senare år. Modern Ekonomis kontor slogs ihop med ECIT Services i Jönköping, efter ECIT köpt Modern Ekonomi. Och härom veckan kommunicerades att Freedom Group (tidigare Freedom Holding) köper redovisningsdelen av Lidhed & Boström, med kontor i Jönköping och Ulricehamn. På sin webbplats skriver Revideco att ”redovisningsbyråer säljs både till höger och vänster, nästan på veckobasis” och att byrån ”vill vara motpolen till den osäkerhet den här typen av förändring drar med sig både för anställda och kunder”.

Martin Hammarström

[email protected]