”Relationen till våra kunder har högsta prioritet”

Externt rekryterade delägare får fart på Norrbottensbyrå.

Anna Nilsson och Mathias Lindbäck

Årets tillväxtbyrå 2022 i Norrbottens län heter ECO Consulting. Den Luleåbaserade byrån (formellt ECO Consulting i Norr AB) grundades 2017 av Thomas Nilsson och Mathias Larsson som ett systerbolag till ett maskinförmedlingsföretag och ett bemanningsföretag för anläggningsbranschen. Det huvudsakliga syftet var att bistå kontrakterade åkare med deras ekonomi.

I januari 2019 klev Anna Nilsson in som delägare och vd för ECO Consulting. Hon har bakgrund som controller och auktoriserad redovisningskonsult på Grant Thornton i Luleå. Hon gick ut och började på allvar söka externa kunder.

”Vi riktar oss främst till ägarledda aktiebolag med 1-50 anställda, oavsett bransch”, säger Anna Nilsson.

Omsättningen har ökat från 1,3 Mkr år 2018 till 6 Mkr idag. Antalet anställda har ökat från 2 till 6.

”Fokus för verksamheten har inte varit att växa snabbt utan tanken har redan från början varit att växa organiskt genom att leverera högkvalitativa tjänster och därigenom skapa nöjda kunder.

Under hösten 2021 klev Mathias Lindbäck in som delägare. Han har en bakgrund som auktoriserad revisor och ledde under en tid Grant Thorntons kontor i Luleå.

Enligt Anna Nilsson vill byrån jobba proaktivt gentemot kunderna och vara det ”naturliga valet i de ekonomiska frågorna”. Vid sidan av redovisning, lön, bokslut och liknande vill hon gärna ge råd till företagarna och olika typer av bolagstjänster.

”Vi vill finnas med våra kunder på hela resan från uppstart till avslut och vi ser till att relationen till våra kunder har högsta prioritet”

Vill ni växa vidare?

”Jag tror att vi kommer att kunna växa organiskt även under åren som kommer”, säger Anna Nilsson.

Bakom utmärkelsen Årets tillväxtbyrå står Revisionsvärlden, i år i samarbete med kunskaps- och programvaruföretaget Björn Lundén. Priset delas ut länsvis och går till redovisnings- och revisionsbyråer som drivs som AB, omsätter minst 2 miljoner kronor och har ökat omsättningen tre räkenskapsår i följd. Den byrå som ökat snabbast det senaste räkenskapsåret vinner. Uttagningen görs av kreditupplysningsföretaget UC.

Martin Hammarström

[email protected]