Regelefterlevnad, bokföring och ”ad-hoc uppgifter” stora tidstjuvar på ekonomiavdelningen

I en undersökning från affärssystemet Xledger, där svenska ekonomichefer tillfrågats, uppger mer än hälften att ekonomiavdelningarna idag ägnar för lite tid åt insikts- och analysarbete. Istället är det administrativa uppgifter som tar för stor del av arbetstiden, där ad-hoc uppgifter (32 procent), regelefterlevnad (23 procent) och löpande bokföring (20 procent) uppges som de största ”tidstjuvarna”.

Av de tillfrågade tror 44 procent att mindre tid kommer att läggas på administration i framtiden och att ekonomiavdelningen kommer att ägna sig mer åt prediktivt beslutsstöd, insiktsgenerering och rådgivning till verksamheten. Närmare tre av tio, 27 procent, tror att en större del av ekonomiarbetet kommer att skötas av AI och robotar. Därför avser 51 procent tror att det kommer att krävas större digital kompetens hos de anställda inom tre år. Men cheferna prioriterar att förstärka den befintliga personalens kunskaper framför nyrekrytering, 77 procent jämfört med 35 procent.

Närmare hälften av ekonomiavdelningarna, 45 procent, har redan automatiserat den löpande bokföringen. En majoritet, åtta av tio, ekonomiavdelningar har påbörjat sin digitaliseringsresa genom att implementera lösningar för tidsredovisning, utlägg och reseräkning samt projektuppföljning mot budget.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes med hjälp av Solvero genom telefonintervjuer bland ekonomichefer på medelstora svenska företag (100–500 anställda) under hösten 2021. Studien har bekostats av Xledger, ett ett äkta molnbaserat affärssystem med kontor i Stockholm, Norge, Finland UK och USA.

Läs hela rapporten här.

Martin Hammarström

[email protected]