Redovisningskonsulter slår sig för bröstet

Srf konsulterna lanserar medalj för byråer med “Sveriges nöjdaste kunder”.

Revisionsvärlden har tidigare skrivit om hur redovisningstjänster fick högsta betyg när undersökningsföretaget Svenskt Kvalitetsindex, SKI, för första gången genomförde en kundnöjdhetsstudie när det gäller köpare av redovisningstjänster i Sverige.

”Det är bland det högsta betyget någon bransch hitintills har uppvisat i våra mätningar under trettio år”, sa Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.

Nu har branschorganisationen Srf konsulterna fått Svenskt Kvalitetsindex att ta fram en särskild logotype/medalj med märkningen “Sveriges nöjdaste kunder 2019”. Den distribueras nu ut till förbundets alla medlemmar.

”Tanken är att de själva kan bära budskapet ut till sina kunder. De får möjlighet att exponera medaljen på sina webbplatser, i e-postutskick och affärsdokument. Vi ska också ta ut budskapet i alla våra kanaler och planerar en kampanj under våren”, säger Srf konsulternas förbundsdirektör Roland Sigbladh i den egna tidningen Konsulten.

Srf Konsulterna verkar dock anse att logotypen ska vara förbehållen de egna medlemmarna, som endast utgör en del av alla verksamma redovisningskonsulter. För att ladda ner logon krävs nämligen inloggning på Srf:s medlemssidor.

Fakta SKI Nöjdhetsindex

  • Svenskt Kvalitetsindex mätte våren 2019 kundnöjdheten genom att “djupintervjua” 1 000 företagare som outsourcar sin ekonomihantering.
  • Branschstudien visade att redovisningsbranschen har den högsta kundnöjdheten av samtliga branscher som Svenskt Kvalitetsindex mätt de senaste 30 åren.
  • På en skala 1-100 har branschen 79,3 i nöjdhetsindex och allra nöjdast är de kunder som har en Auktoriserad Redovisningskonsult.
Källa: Srf Konsulterna/SKI

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se