Redovisningsbyråer ökar inom rådgivning

Ny undersökning: Var tionde har uppdaterat kunderbjudandet.

Jan Söderqvist

Var tredje redovisningsbyrå i Sverige lägger mer tid på rådgivning i dag än de gjorde för två år sedan. Var tionde har uppdaterat kunderbjudandet och många tror att efterfrågan på rådgivning kommer att fortsätta öka. Det visar en färsk undersökning från programvaruföretaget Visma.

Undersökningen bygger på enkätsvar från drygt 300 redovisningskonsulter. 33 procent av de som svarat uppger att de lägger mer tid på rådgivning till sina kunder i dag än för två år sedan. Totalt 41 procent tror att de kommer lägga ännu mer tid på rådgivning de kommande två åren. Samtidigt har varannan byrå, 49 procent, inte vidtagit några åtgärder för att hänga med i omställningen mot mer rådgivning.

”Det är oroväckande att så många redovisningsbyråer inte har gjort någonting för att ställa om till ett nytt sätt att arbeta. För att kunna skapa värde i en tid när tekniken sköter allt fler av de gamla uppgifterna behövs aktiva åtgärder – inte minst för att locka kvalificerade konsulter”, säger Jan Söderqvist, Vismas branschexpert inom redovisning och revision, i ett pressmeddelande.

Bara var femte byrå, 21 procent, svarar att den är helt och hållet rustad för att möta trenden inom redovisningsbranschen med ökad rådgivning.

Om undersökningen
Vismas undersökningen genomfördes via e-post mellan 8 och 29 oktober 2018. Cirka 3000 redovisningskonsulter (gissningsvis Vismas kunder) fick enkäten, sammanlagt 302 redovisningskonsulter svarade.

Frågor:

Ser du dig som en ekonomisk rådgivare till dina kunder?
92 procent av redovisningskonsulterna svarade ja.
8 procent svarade nej.

Lägger ni mer eller mindre tid på rådgivning jämfört med för två år sedan?
33 procent svarade något mer eller mycket mer.
56 procent svarade oförändrat.
10 procent svarade något mindre eller mycket mindre.

Tror du att ni kommer att lägga mer eller mindre tid på rådgivning de kommande två åren?
41 procent svarade något mer eller mycket mer.
44 procent svarade oförändrat.
11 procent svarade något mindre eller mycket mindre.

Är byrån rustad för att möta en utveckling med mer rådgivning?
21 procent svarade ja, helt och hållet.
54 procent svarade ja, till viss del.
25 procent svarade nej.

Har ni vidtagit några särskilda åtgärder för att möta utvecklingen?
49 procent svarade nej.
33 procent svarade att de kompetensutvecklat befintlig personal.
25 procent svarade att de digitaliserat och automatiserat arbetsprocesser.
13 procent svarade att de sett över och uppdaterat affärsmodellen.
9 procent svarade att de uppdaterat kunderbjudandet med nya tjänster.

 

Martin Hammarström

[email protected]