Redovisningskonsulter klår revisorer i kundnöjdhet

Skala 0-100. Branscher markerade med (*) visar att resultatet kommer från 2018 och kommer uppdateras under 2019.

Undersökningsföretaget Svenskt Kvalitetsindex, SKI, har för första gången genomfört en kundnöjdhetsstudie av redovisningstjänster i Sverige. Resultatet visar att redovisningsbranschen får mycket höga betyg av sina kunder, högre än revisionsbyråerna i snitt.

Kundnöjdhetsbetyget för redovisningsbranschen ligger på 79,3 på en skala som går upp till 100. Det kan exempelvis jämföras med revisionsbyråer som ligger på 72,8 och bemanningsbolag på 68.

”Det är bland det högsta betyget någon bransch hitintills har uppvisat i våra mätningar under trettio år”, kommenterar Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex.

Inga betyg för enskilda redovisningsbyråer avslöjas i pressmeddelandet, men enligt SKI ligger de redovisningsbyråer som uttalat arbetar med auktorisation genom Srf Konsulterna eller FAR högst i mätningarna. Johan Parmler uppger till Revisionsvärlden att kombibyråer kan vara betygsatta både inom redovinsing och revision i studien. Utgångspunkten är vilken tjänst man köper. Formuläret ställer frågan “Använder ert företag en leverantör för redovisningstjänster?” och så betygsätter respondenten därefter. Motsvarande fråga ställs om revision.

Om studien:

Totalt har 971 intervjuer genomförts under maj 2019. I redovisningstjänster ingår bokföring, bokslut, bokslutsgenomgång, årsredovisning, leverantörsfakturahantering, fakturering, löner, deklaration och rådgivning. SKI gör liknande undersökningar om flera branscher.

Martin Hammarström

[email protected]