Rätt när RI hjälper och inte stjälper

Revisorsinspektionen (RI) har nyligen presenterat sin verksamhetsplan för 2021. Ur denna kan mycket intressant utläsas.

Under år 2021 kommer RI fortsatt att arbeta med att utveckla organisation och arbetssätt mot ökad relevans och effektivitet samt driva och föreslå åtgärder som stärker revisionen i Sverige. De senaste åren har det varit myndighetens strategi att anpassa både den egna organisationen och inriktningen på arbetet som myndigheten utför. Målet med detta har varit att tillsynsverksamheten ska få ett ökat fokus på utveckling och lärande för branschen. Revisionen ska vara av hög kvalitet och uppfylla höga etiska krav. RI:s bedömning är att detta uppnås bäst genom att stödja revisorerna i att göra rätt.

Att påföra disciplinära åtgärder är enligt RI en viktig del av tillsynen. Men den reaktiva tillsynen har enligt RI också sina begränsningar och riskerar att inte på ett effektivt sätt främja det kollektiva lärandet i branschen. RI har därför successivt infört och lagt ökat fokus på tillsynsformerna kvalitetskontroller och tematillsyn. RI vill ha en balans mellan alla tillsynsformerna. Genom regelbundna och noggranna kvalitetskontroller betonas och testas revisionsföretagens egna ansvar för revisionskvaliteten. De intressantaste frågorna kan emellertid utredas och besvaras genom tematillsynen där man kan välja ut frågor och belysa frågeställningar som är relevanta för hela branschens fortsatta lärande.

Urban Engerstedt

Jag anser för min del att det är mycket positivt att RI tonar ned betydelsen av de reaktiva (repressiva) åtgärderna och i stället betonar att myndigheten vill stödja revisorerna i att göra rätt. Denna ambition ligger i linje med vad jag för egen del tidigare uttalat som min mening om syftet med FAR:s kvalitetskontroll, nämligen att den ska hjälpa och inte stjälpa.

Urban Engerstedt

Seniorrådgivare, f.d. chefsjurist i FAR

Åsikterna i artikeln är författarens egna.

Vill du också skriva en krönika i Revisionsvärlden? Mejla oss!

Urban Engerstedt

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *