”Rätt hög konkurrens om de lokala kunderna”

KlaraPapper växer snabbast i Jämtland.

Petra Olofsson och Sandra Olofsson

KlaraPapper i Åre/Östersund är Årets tillväxtbyrå i Jämtlands län. Priset delades ut på nätverksträffen CloudLunch som hölls i Östersund förra veckan. KlaraPapper är från början en Stockholmbyrå som öppnade Östersundskontoret 2014 och sedan snart ett år även har en filial i Malmö. Östersundskontoret drivs som ett eget aktiebolag och tillväxttakten är hög. Det senaste räkenskapsåret ökade omsättningen med mer än 100 procent till 9,1 Mkr och kontoret har idag 11 anställda.

”Vi känner oss som en tillväxtbyrå. Bara sedan jag började för drygt ett år sedan har vi fått två nya kollegor och vi har förhoppningar om att kunna bli ännu fler”, säger Sandra Olofsson, redovisningskonsult på KlaraPapper.

Hur hög blir omsättningen under det räkenskapsår som slutade i augusti?

”Årsbokslutet är inte färdigställt ännu så vi ber att få återkomma om det vid ett annat tillfälle, men vi kan i alla fall berätta att omsättningen har ökat igen”, fortsätter Sandra Olofsson.

Hur upplever ni konkurrenssituationen i Östersund?

”Det råder rätt hög konkurrens om de lokala kunderna, men stämningen mellan byråerna är ändå god. Det gäller att vara ute på marknaden och berätta att vi finns”, säger Katarina Kauppi, konsultchef på KlaraPapper.

Vilken är hemligheten bakom er tillväxt?

KlaraPapper står för kvalitet, kunskap och kundnära relationer och vi blir så glada när våra kunder bekräftar att det är så, berättar Katarina. Kunderna måste känna förtroende för oss och det ser vi till genom att leverera tjänster med professionalitet och genom att jobba för goda relationer med kunderna. Att vi har blivit fler anställda tror jag bland annat beror på att vi har arbetat för att lyfta fram vår kultur på jobbet. Den ska bygga på tillit, kunskap och glädje och vi tycker det är viktigt att medarbetarna får mycket inflytande över arbetet och att personalvård ska leda till en god stämning på arbetsplatsen”, säger Katarina Kauppi.

KlaraPapper startade i Stockholm redan 1998 och hade initialt som nisch att sköta ekonomin åt svenska dotterbolag till utländska koncerner. Har ni internationella kunder även i Östersund?

”Absolut, vi har till exempel en kund vars moderbolag finns i USA. Vi håller också på att flytta upp ett tyskt uppdrag till oss i Östersund från Stockholmskontoret”, säger Petra Olofsson, redovisningskonsult på KlaraPapper.

Sköter ni i Östersund vissa uppdrag åt Stockholm och Malmö?

”Vi i Östersund delar några uppdrag med våra lönekollegor i Stockholm, men vi har inget gemensamt redovisningsuppdrag med kollegorna i Stockholm eller Malmö. Däremot har Östersundskontoret flera kunder som håller till i Stockholm. Precis som med våra lokala kunder brukar vi försöka ses med jämna mellanrum”, säger Petra Olofsson.

Hur digitala är ni?

”I Östersund skriver vi nästan inte ut någonting alls. Vi jobbar mycket digitalt. De enda pärmar med pappersutskrifter vi har är kunders leverantörsfakturor som inkommit på papper, men det är inte heller många. Vi kan hjälpa till att se över vilka delar i kundens redovisning och rapportering som går att digitalisera och vi kan erbjuda digitala verktyg. Vi gillar när ekonomisystem är molnbaserade och tillgängliga från vilken plats som helst”, säger Petra Olofsson.

CloudLunch är en nätverksträff på för revisions- och redovisningsbyråer som anordnas runt om i Sverige av Revisionsvärlden och 24SevenOffice. Läs mer här.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se