PwC till de 750 medarbetarna i Ukraina: “Stanna hemma och sätt familjens säkerhet främst”

PwC i Kiev

Kriget i Ukraina påverkar en rad internationella nätverk och koncerner inom revision och redovisning. Samtliga stora revisionsbyråer är verksamma i landet. PwC har verkat i Ukraina sedan 1993 och har över 750 medarbetare i landet. De arbetar dels med lokala kunder, dels med utländska kunder på nätverksinterna så kallade shared delivery centers (SDC), där arbete läggs ut från exempelvis Sverige. PwC gör följande uttalande, som gäller unisont för hela PwC-nätverket:

“Vår främsta prioritet är säkerheten och välbefinnandet för våra medarbetare. Vi har regelbunden kontakt med våra kollegor i Ukraina och har idag uppmanat dem att stanna hemma och följa de råd som de ukrainska myndigheterna ger. Vi gör allt vi kan för att stödja våra medarbetare i Ukraina i denna mycket oroande tid”.

Samtidigt uppger PwC, genom pressavdelningen i Sverige, att man försöker hålla verksamheten i Ukraina igång. Men budskapet till medarbetarna är just nu att de “måste sätta den egna och sina familjers säkerhet och välbefinnande främst.”

Martin Hammarström

[email protected]