PwC slipper skadeståndsmål

Målet avskrivet i domstolen.

Domstolsförhandlingarna mellan PwC och två delägare i ett fastighets- och värdepappersbolag, är inställda. Målet är avskrivet i domstolen, rapporterar nättidningen Realtid.

Revisionsvärlden har tidigare rapporterat om hur två delägare till en fastighets- och värdepappersförvaltning stämt PwC på cirka 2,9 miljoner kronor jämte ränta för vårdslös rådgivning.

Deras skatteupplägg, signerat PwC, fick underkänt av Skatteverket och de har blivit upptaxerade för skatteflykt i tre instanser. Delägarna ville därför ha skadestånd av PwC för vårdslös rådgivning.

PwC sa att man endast lämnat en allmän information till delägarna som visade vilka alternativ som fanns för att ta del av vinstmedel i ett fåmansföretag. Revisionsbyrån menar att de aldrig gett några rekommendationer gällande alternativen.

Nu tycks PwC och de tidigare kunderna ha förlikts utanför domstolen. Enligt en mejlkonversation mellan chefsrådmannen och PwC, som Realtid läst, har revisionsbyrån inget att invända mot att målet skrivs av. Byrån har inte några anspråk på ersättning för sina rättegångskostnader.

Skadeståndsyrkandena är beräknade på vad delägarna och deras sina familjer tvingats betala till Skatteverket efter två skattemål som gick upp i Högsta förvaltningsdomstolen.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se