PwC hjälper FAR med vägledning för revisionskvalitet

FAR och PwC har inlett ett projekt för att ta fram en vägledning samt stödmaterial för ISQM, ett nytt regelverk för kvalitetsfrågor inom revision. Det ersätter det tidigare regelverket ISQC 1, den 15 december 2022.

”Fokus kommer att ligga på små och medelstora revisionsföretag och att hjälpa dessa att omsätta det omfattande regelverket i praktiken”, skriver FAR på sin webbplats.

Enligt branschorganisationen kommer det nya regelverket att innebära stora skillnader i kraven på byråernas kvalitetsarbete.

”I projektet har FAR och PwC hjälp av en arbetsgrupp bestående av ett antal representanter från olika revisionsbyråer med gedigen kunskap och erfarenhet av kvalitetsfrågor. Projektet är tänkt att pågå fram till oktober 2021, varpå vägledning och övrigt material avses publiceras”, skriver FAR.

Martin Hammarström

[email protected]