PwC-enkät: Dålig digital kompetens på ekonomiavdelningar

Sara Faskhoody Skärlina

Fyra av tio ekonomichefer anser att deras medarbetare har för låga kunskaper inom IT och digitalisering. Det framkommer i en färsk, internationell rapport från PwC: ”The Digital CFO. A survey study on the digitisation of the finance function”. Studien bygger på en enkät bland 522 CFO:er.
Tre av fyra ekonomichefer uppger att de vill prioritera digitaliseringen av den egna ekonomifunktionen. Närmare 50 procent tror att deras digitaliseringsbudget kommer att öka med mellan 10 och 25 procent under de närmaste tre åren. Samtidigt lägger CFO:erna idag inte mer än 18 procent av sin egen tid på digitaliseringsarbetet.
”Den största svårigheten som lyfts fram är bristen på kompetens – både i ledningen och bland medarbetarna. Det näst största hindret som nämns är motstånd från de anställda på grund av rädsla för att förlora sina jobb eller minskad relevans inom företaget”, säger Sara Faskhoody Skärlina, ansvarig för Finance Strategy & Transformation på PwC Sverige, i nyhetssajten Realtid.
På såväl mindre som större bolag är det verktyg av enklare slag, exempelvis digital ledningsrapportering och dashboards, som används mest. Teknik för robotisering och automatisering av processer (RPA), hamnar på andraplats bland digitala verktyg. 31 procent av cheferna uppger de har en mycket eller ganska hög användning av RPA.
”De största bolagen har kommit längst med tekniksprånget inom ekonomiområdet, men generellt så är potentialen inom digitalisering och automatisering fortfarande outforskad för många”, säger Sara Faskhoody Skärlina till Realtid.
Studien har genomförts i samarbete med tyska WHU – Otto Beisheim School of Management. Den baseras på svar från 522 CFO:er på bolag i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien och Afrika. En tredjedel av bolagen är börsnoterade och resten är privatägda. Läs hela studien här.

Martin Hammarström

[email protected]