PrimeQ köper halva Insera

Vill kombinera affärssystem och beslutsstöd med verktyg för budget och rapportering.

Mikael Ljungar

Outsourcinggruppen PrimeQ, som bland annat erbjuder ekonomitjänster, har under sommaren förvärvat 51 % av Insera, som gör programvara inom beslutsstöd, inom budget, analys och rapportering.

”Målet är att kombinera PrimeQs erbjudande inom affärssystem och beslutsstöd med en komplett helhetslösning inom budget/prognos och rapportering”, skriver PrimeQ i ett pressmeddelande.

Insera levererar lösningar för bolag inom både privat och offentlig sektor.

”Insera har under lång tid utvecklat en egen, modern beslutsstödslösning med mycket gott renommé. Vi imponerades stort av både personalens kompetens och den tekniska lösningen. Vi är väldigt nöjda att kunna presentera detta strategiska förvärv”, säger Mikael Ljungar, försäljningschef på PrimeQ.

Inseras tio medarbetare finns på tre kontor i Norrköping, Västerås och Göteborg. Fredrik Borin, idag VD för Insera, fortsätter som VD för företaget.

PrimeQ en outsourcinggrupp som erbjuder tjänster inom IT, Telefoni, Ekonomi & Lön, Affärssystem och E-handel. Totalt omsätter koncernen ca 160 mkr med ca 100 anställda.

Martin Hammarström

[email protected]