Toppolitiker vill ta tillbaka BCG:s konsultarvode

Karolinskaskandalen rullar vidare – compliance-experter ska rekryteras.

Irene Svenonius

Revisionsvärlden skrev i förra veckan om en intern rapport där Karolinska sjukhuset internrevisorer kartlagt konsultnotorna för jätteprojektet Nya Karolinska. Graverande kritik riktades mot hur Nya Karolinska och ägaren Stockholms läns landsting (SLL) använt konsulterna, men även mot konsultbyråerna med Boston Consulting Group (BCG) i spetsen. Maxbelopp för beställningar av konsulttjänster har överskridits, jävsförhållanden inte har utretts och fakturaunderlag saknas.

Nu kräver finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M), den högste sjukvårdspolitikern i staden, att BCG ska betala tillbaka delar av konsultarvodet.

”Vi kommer att ge landstingsdirektören i uppdrag att gå tillbaka till BCG och återkräva pengar. Om de har tagit administrativa avgifter och annat från Karolinska som anses som olämpliga, så ska vi gå tillbaka till BCG och kräva tillbaka skattekronor”, säger Irene Svenonius till TT.

BCG har sedan 2011 debiterat Karolinska 257 miljoner kronor. Hur mycket pengar hon anser att BCG bör betala tillbaka kan Svenonius dock inte svara på.

BCG:s presstalesperson Jenny Huselius hävdar att BCG har fakturerat enligt överenskommelse med Karolinska sjukhuset, som löpande godkänt och betalat alla utställda fakturor.

“Om något krav kommer att riktas mot BCG kommer vi att ta ställning till det då”, skriver hon till Revisionsvärlden.

Irene Svenonius och landstingsrådskollegan Anna Starbrink (L) har efter internrevisorernas rapport höjt tonläget gentemot Karolinskas ledning. En compliance officer ska tillsättas på sjukhuset för att säkra att rutiner och åtgärder följs.

Som ägare till sjukhuset vidtar nu landstinget egna åtgärder för att öka kontrollen.

”För hårdare ledning, styrning och kontroll kommer vi att inrätta en central regelefterlevnadschef, som kommer att rapportera direkt till landstingsdirektören. Vi ska också adjungera landstingsdirektören till styrelsen för att stärka ägarens insyn i verksamheten”, säger Svenonius till TT

Internutredningen tillsattes efter Dagens Nyheters avslöjanden om höga utbetalningar till konsulter som i genomsnitt kostat 700 000 kronor i månaden per person.

Karolinska sjukhusets styrelse vill att följande åtgärder genomförs (vissa är redan påbörjade):

  • Inrätta en ny tjänst centralt i ledningen på sjukhuset. Denna person ska se till att rutiner och processer följs. Medarbetare ska utbildas i vad som gäller avseende regelverk.
  • Fakturaspecifikationer från konsulter för åren 2011 till 2014 saknas enligt rapporten. Ledningen ska med omedelbar verkan se till att varje saknat underlag kommer fram.
  • BCG lånade 2012 ut två konsulter gratis till sjukhuset. Styrelsen uppfattar detta som olämpligt och vill att sjukhuset juridiskt granskar detta.
  • SLL bör se över de centrala ramavtalen.
  • Veckoarbetstiden för anställda hos underleverantörer får inte stå i strid med landstingets uppförandekod.
  • Styrelsen vill till varje styrelsemöte ha en uppdatering av behov och användning av konsulter.
  • En dialog ska finnas mellan ledningen och de externa revisorerna om hur sjukhuset arbetar med alla typer av konsulter.

 

 

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se