Vill du vara med och granska våra statliga myndigheter?

Riksrevisionen söker revisorer för att granska våra statliga myndigheters årsredovisningar. Som revisor hos oss får du en unik möjlighet
till inblick i verksamheter hos Sveriges största arbetsgivare – svenska staten, vilket rymmer många olika verksamheter. Du kan till
exempel granska Skatteverkets intäkter ena veckan och nästa vecka delta i granskningen av SIDA:s biståndsutbetalningar i hela världen.
Som revisor har du också möjlighet att jobba i internationella projekt där vi stöttar systermyndigheter i utvecklingsländer. Ett antal
revisorer deltar idag i projekt i bland annat Afrika och Östeuropa.

Riksrevisionens årliga revision granskar de statliga myndigheternas årsredovisningar i syfte att uttala oss om de är upprättade enligt
gällande föreskrifter, om de ger en rättvisande bild och om medel använts i enlighet med gällande villkor och föreskrifter. Vi granskar
och bedömer innehållet i cirka 230 myndigheters årsredovisningar. Den årliga revisionen utförs enligt god revisionssed och i enlighet
med internationell standard, som har sin utgångspunkt i ISA (International Standards on Auditing).

Arbetsuppgifter

Som revisor ingår du i ett antal team bestående av 2–15 personer, ett för varje myndighet du granskar. Varje team följer myndighetens
verksamhet under hela året. Det innebär en god möjlighet att få en förståelse för deras uppdrag och hur statsförvaltningen fungerar. Din
roll kan vara uppdragsledare som leder och fördelar granskningsarbetet på några myndigheter och medverkande revisor på andra
myndigheter. Arbetet är utåtriktat och innebär många kontakter med företrädare för myndigheter och andra statliga organisationer.

Vi söker

Vi söker dig som idag arbetar med revision eller med redovisning sedan minst ett par år tillbaka på revisionsbyrå, myndighet eller
motsvarande. Vi är också intresserade av dig med lite mer erfarenhet, du kanske redan är auktoriserad revisor, vilket är meriterande.
Du har akademisk examen, som lägst på kandidatnivå, helst med inriktning mot redovisning, revision eller offentlig förvaltning. Som
person har du hög integritet och förmåga att se helheter och samband. Du är relationsskapande och har en bra samarbetsförmåga. En
viktig förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt om anställningen

Inom vår årliga revision har vi ett utbildningsprogram som leder fram till ett revisorsprov, som är jämförbart med provet för
auktorisation inom privat sektor. Revisorsexamen eller auktorisation är en förutsättning för att senare kunna bli ansvarig revisor och
besluta om revisionsberättelser på delegation från riksrevisor.

Den pågående digitaliseringen hos de myndigheter vi granskar gör att it-revision blir en viktigare del av den årliga revisionens
granskningsaktiviteter. Många transaktioner sker i komplexa system. Om du har erfarenhet av it-revision finns det mycket stora
möjligheter att bidra i de granskningarna. Vi jobbar aktivt med digitalisering och använder digitala verktyg både för dokumentation och
dataanalys i revisionsuppdragen. Flera digitaliseringsprojekt pågår som kommer att utveckla våra revisionsmetoder ytterligare.
Anställningen är tillsvidareanställning och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Resor
förekommer i tjänsten.

För oss är det en självklarhet att våra medarbetare ges förutsättningar för balans mellan arbetsliv och privatliv.

Anställningen kan komma att bli placerad i säkerhetsklass, vilket förutsätter svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning med
registerkontroll i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.

Ansökan

Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast den 10 maj 2021. Intervjuer kan komma att
genomföras löpande under rekryteringsperioden.

Mer information om anställningen

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra enhetschefer inom årlig revision:
Annika Karlsson, 08-5171 4190 enhetschef årlig revision.
Ellen Hansen, 08-5171 4158, enhetschef årlig revision

Fackliga representanter
Maria Salomonsson, Saco-S/Riksrevisionen, 08-5171 4152
Tobias Hamfelt, ST/Riksrevisionen, 08-5171 4113

Om Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppdrag att genomföra oberoende granskning av statens verksamhet. Vår uppgift är att bedöma resultatet av statliga insatser, om skattepengar har använts effektivt och om myndigheter har redovisat sin verksamhet på ett rättvisande sätt. Resultatet av våra granskningar får ofta uppmärksamhet och ligger till grund för debatt och beslut om förändring i viktiga samhällsfrågor. Vi företräder också Sverige som nationellt revisionsorgan och bedriver utvecklingssamarbeten med revisionsmyndigheter i Afrika, Asien och östra Europa.