Teamleader revision till Baker Tilly Stockholm

Baker Tilly Stockholm är en revision- och redovisningsbyrå med drygt 30 anställda. Vi har som mål att expandera till en av de 10 största byråerna i Stockholm.

Vi behöver nu stärka upp vår organisation med ytterligare en teamleader inom revision. Du kommer att ansvara för 3 – 4 juniora revisorsassistenter. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att hålla i utvecklings- och lönesamtal för ditt team samt fördela uppdrag i syfte att bemanna uppdragen effektivt och utvecklande. I din roll som teamleader kommer du arbeta i nära samarbete med vår revisionschef. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer även fortsättningsvis vara inom revision. Vi är idag 5 påskrivande revisorer, allt från nyexaminerade till seniora.

Vi tror att du idag jobbar du idag som revisorsassistent och har planer på att ta revisorsexamen. Vi på Baker Tilly Stockholm har tagit fram en utbildningsplan som guidar dig fram till revisorsexamen. Vi börjar med att inventera dina kunskaper och sätter därefter individuella mål fram till examen, vilket sker tillsammans med handledare med erfarenhet från provet men även
tillsammans med andra specialister inom allt från koncernredovisning till revisionsberättelser.

Låter det intressant? Kontakta vår operativa chef Fredrik From eller vår personalchef Lisa Wallermo så berättar vi mer. Telefon 08 787 62 00 eller [email protected]

Om Baker Tilly

Baker Tilly Stockholm ingår i nätverket Baker Tilly Sverige som har ca 800 medarbetare vid ca 70 kontor runt om i Sverige. Vad som särskiljer oss är hur Baker Tilly Stockholm ger entreprenörsföretag, oavsett storlek, det bästa från två världar – servicekänslan och det personliga engagemanget i kombination med resurserna inom Baker Tilly nätverket. Vill du veta mer, gå in på vår hemsida www.bakertillystockholm.se. Därifrån kan du sedan även navigera till vårt nationella nätverk, Baker Tilly Sverige och vårt internationella nätverk Baker Tilly International.