Stockholms läns landsting söker samhällsintresserade och analytiska revisorer

Som utredare på revisionskontoret granskar du Stockholms läns landstings olika verksamheter ur ett verksamhets- och ekonomistyrningsperspektiv. 

Stockholm län är en av Europas snabbast växande storstadsregioner och det genomförs stora satsningarna både inom hälso- och sjukvården och länets kollektivtrafik. Omfattande investeringar sker i såväl lokaler och fastigheter får vård som trafikanläggningar. Vi behöver nu förstärkning för att granska hur ansvariga nämnder och styrelser säkerställer att dagens och framtidens invånare får tillgång till vård utifrån behov och kollektivtrafik som möter behoven i en växande region.

Vad ska du göra? 

Som utredare kommer du, både i team och självständigt, granska Stockholms läns landstings olika verksamheter ur ett verksamhets- och ekonomistyrningsperspektiv, intern styrning och kontroll, kvalitet, tillgänglighet, effektivitet och resultat. Du leder och/eller medverkar i olika projekt vilka omfattar granskning av de olika verksamhet som bedrivs i länet bl.a. inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, fastighetsfrågor m.m. Du medverkar också i planering, genomförande och avrapportering av den löpande granskningen av landstingets bolag och nämnder. Du kommer att leda och styra konsulter då sådana anlitas i delar av granskningen.

Vårt erbjudande

Du erbjuds ett arbete som är både kvalificerat och varierat med stora möjligheter för dig som är samhällsintresserad att verka inom ett spännande område av den offentliga verksamheten. Arbetet ger dig som är engagerad stora möjligheter att växa i rollen och anta nya utmaningar. Du kommer dessutom till en arbetsplats med ett bra arbetsklimat och kollegor med blandad bakgrund, ålder och erfarenhet. Revisionskontoret har cirka 25 medarbetare och arbetsplatsen är centralt belägen på Kungsholmen i Stockholm.

Vem är du?

Du som söker har en akademisk examen med inriktning mot samhällsvetenskap, förvaltningsekonomi, nationalekonomi, företagsekonomi eller motsvarande. Du har erfarenhet av att leda och delta i olika former av projekt och granskningar i offentlig sektor. Det är meriterande om du även har erfarenhet av revisionsarbete i någon form.

Som person är du utåtriktad och har lätt för att bygga goda relationer. Du gillar att arbeta både i team och självständigt. Analytisk förmåga, ansvarstagande och hög integritet är andra egenskaper vi värdesätter. Dessutom har du förmågan att planera och organisera ditt arbete, men är ändå flexibel och kan snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och rutiner. Du är en duktig skribent, vilket krävs då arbetet till stor del baseras på skriftlig kommunikation.

Övrig information

Intervjuer kommer att genomföras löpande under annonstiden.
Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med ett livsviktigt uppdrag. Vi ger två miljoner invånare en effektiv kollektivtrafik och en god hälso- och sjukvård i landets snabbast växande region. Varje dag, dygnet runt. Revisionskontoret har ett utmanande uppdrag att granska landstingets omfattande verksamhet.
http://www.sll.se/