Riksrevisionen söker enhetschef till avdelningen årlig revision

Har du ett stort samhällsintresse? Vill du bli en del av statens kontrollmakt och bidra till att medel inom staten används och redovisas på ett korrekt sätt? Hos oss på Riksrevisionen kan du få ett meningsfullt arbete, där våra iakttagelser bidrar till diskussion, beslut och förändring, som faktiskt påverkar medborgarna.

Om uppdraget

Som enhetschef inom avdelningen för årlig revision får du en unik möjlighet till inblick i verksamheter hos Sveriges största arbetsgivare – svenska staten och dess myndigheter. Vi arbetar med allt från affärsverken och finansmyndigheterna till Sida, Skatteverket och Försäkringskassan.

Inom vår årliga revision granskar vi de statliga myndigheternas årsredovisningar i syfte att uttala oss om de är upprättade enligt gällande föreskrifter, om de ger en rättvisande bild och om medel använts enligt gällande villkor och föreskrifter. Arbetet utförs enligt god revisionssed och internationella standarder, som har sin utgångspunkt i ISA (International Standards on Auditing).

Arbetsuppgifter

Avdelningen för årlig revision består av sex enheter: fem revisionsenheter och en enhet för utveckling och förvaltning. Som enhetschef inom den årliga revisionen leder du en av de fem revisionsenheterna med cirka 20 medarbetare. Du har ett övergripande ansvar för enhetens verksamhet, budget och personal och du ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Som enhetschef samarbetar du bland annat med ansvariga revisorer på enheten och dina chefskollegor på avdelningen. Samarbetet med ansvariga revisorer innebär regelbunden uppföljning av revisionen och att lämna stöd i professionella frågor. Avdelningen är inne i en förändringsfas med ny organisation och ett förtydligande av ansvar och roller. Du kommer därför att i nära samarbete med avdelningschefen och övriga enhetschefer ta detta arbete vidare genom att bidra till utveckling av avdelningens arbetsformer, processer
och metoder.

Möjlighet finns att vara ansvarig revisor på ett eller ett fåtal uppdrag parallellt med chefskapet om intresse finns.

Vi söker

Till denna roll söker dig som har relevant högskole- eller universitetsexamen. Du har mångårig erfarenhet av kvalificerad revision eller annan typ av granskningsarbete som vi bedömer som relevant. Därtill har du erfarenhet av arbetsledande roll. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Kunskaper inom finansiell revision, statlig förvaltning och offentlig verksamhet är meriterande.

Hos oss behöver du ha gott omdöme och personlig integritet samt vara trygg och stabil i rollen som ledare. Eftersom arbetet innebär många kontakter behöver du ha mycket god samarbetsförmåga såväl internt som externt samt förmåga att se till avdelningens och hela myndighetens verksamhet. Vidare har du förmåga att inspirera, motivera och leda kvalificerade medarbetare med syfte att nå resultat och att bidra till ett öppet och kommunikativt ledarskap. Du är strukturerad i ditt arbete och har god analytisk förmåga med intresse för att
arbeta med utvecklings- och förändringsfrågor.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om anställningen

Anställningen är tills vidare med ett förordnande som chef under fyra år med möjlighet till förlängning. Tillträde sker enligt överenskommelse. För oss är det en självklarhet att medarbetarna ska ges förutsättningar för balans mellan arbetsliv och privatliv. Riksrevisionen bedriver också ett omfattande internationellt arbete. Vid intresse finns det möjlighet att delta i utlandsuppdrag och stötta riksrevisioner i utvecklingsländer. Vår arbetsplats är belägen på Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm. Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket förutsätter svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställningen i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.

Ansökan och mer information

I denna rekryteringsprocess samarbetar Riksrevisionen med Jefferson Wells. Om du vill veta mer om rollen eller om rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryteringskonsult Therese Thunström på 0730-62 33 72 alternativt [email protected] Du söker tjänsten via Riksrevisionens rekryteringssystem. Vänligen bifoga både CV och personligt brev. Vi genomför intervjuer löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 16 januari 2022.

Fackliga representanter

Samuel Reding, Saco-S/Riksrevisionen, 08-5171 4195

Fler platsannonser