Riksrevisionen söker enhetschef till Årlig revision

Vill du leda och utveckla granskningen av de svenska myndigheterna? Just nu söker Riksrevisionen en enhetschef till avdelningen för årlig revision.

Inom vår årliga revision granskar vi de statliga myndigheternas årsredovisningar i syfte att uttala oss om de är upprättade enligt gällande föreskrifter, om de ger en rättvisande bild och om medel använts i enlighet med gällande villkor och föreskrifter. Arbetet utförs enligt god revisionssed och i enlighet med internationella standarder, som har sin utgångspunkt i ISA (International Standards on Auditing).

Arbetsuppgifter

Avdelningen för årlig revision består av sex enheter, fem revisionsenheter och en enhet för utveckling och förvaltning. Som enhetschef inom den årliga revisionen leder du en revisionsenhet med cirka 20 medarbetare. Du har ett övergripande ansvar för enhetens verksamhet, budget och personal och du ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Som enhetschef samarbetar du med bland annat med ansvariga revisorer på enheten och dina chefskollegor på avdelningen. Samverkan med ansvariga revisorer innebär regelbunden uppföljning av revisionen och att lämna stöd i professionella frågor. Avdelningen är inne i en spännande förändringsfas med ny organisation och ett förtydligande av ansvar och roller. Du kommer därför att i nära samarbete med avdelningschefen och övriga enhetschefer ta detta arbete vidare genom att bidra till utveckling av avdelningens arbetsformer, processer
och metoder.

Möjlighet finns att vara ansvarig revisor på ett eller ett fåtal uppdrag parallellt med chefs-skapet om intresse finns.

Vi söker

Vi söker dig som har

  • relevant akademisk examen, gärna med inriktning mot redovisning eller revision,
  • erfarenhet av att leda andra medarbetare som chef,
  • mångårig erfarenhet av kvalificerad revision, tillsyn eller utvärderingsarbete
  • mycket god förmåga att arbeta strukturerat samt god analytisk förmåga
  • gott omdöme och personlig integritet samt är trygg och stabil i rollen som chef,
  • mycket god samarbetsförmåga såväl internt som externt samt förmåga att se till avdelningens och hela myndighetens verksamhet, mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
  • mycket god förmåga att inspirera, motivera och leda kvalificerade medarbetare i en kunskapsorganisation,
  • mycket god förmåga att nå resultat och att bidra till ett öppet och kommunikativt ledarskap,
  • intresse och förmåga att arbeta med utvecklings- och förändringsfrågor.

Goda kunskaper inom finansiell revision, statlig förvaltning och offentlig verksamhet är meriterande. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt om anställningen

Anställningen är tillsvidare med ett förordnande som chef under fyra år med möjlighet till förlängning. Tillträde sker enligt
överenskommelse. Vår arbetsplats är belägen på Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket förutsätter svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att
genomföras före anställningen i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.

Ansökan

Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 2021-10-05.

Mer information om anställningen

Vill du veta mer? Kontakta Viveca Norman, avdelningschef, tfn 073-445 21 74.

Fackliga representanter
Per Dackenberg, Saco-S/Riksrevisionen, 08-5171 4272
Tobias Hamfelt, ST/Riksrevisionen, 08-5171 4113

Om Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppdrag att genomföra oberoende granskning av statens verksamhet. Vår uppgift är att bedöma resultatet av statliga insatser, om skattepengar har använts effektivt och om myndigheter har redovisat sin verksamhet på ett rättvisande sätt. Resultatet av våra granskningar får ofta uppmärksamhet och ligger till grund för debatt och beslut om förändring i viktiga samhällsfrågor. Vi företräder också Sverige som nationellt revisionsorgan och bedriver utvecklingssamarbeten med revisionsmyndigheter i Afrika, Asien och östra Europa.

Fler platsannonser