Revisorsinspektionen söker en erfaren kvalificerad revisor

Har du gedigen erfarenhet från revisionsbranschen och vill bidra med din erfarenhet, kunskap och ditt nätverk för att säkerställa en stark revisorsprofession i Sverige som åtnjuter högt förtroende i näringsliv och samhället i övrigt? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som revisor.

Om Revisorsinspektionen 

Revisorsinspektionen är regeringens expertmyndighet i frågor om revisorer och revision. Vår vision är en professionell revision för tryggt beslutsfattande. Vi utövar tillsyn över kvalificerade revisorer samt registrerade revisionsbolag. Vi examinerar och auktoriserar också revisorer. Vi ska säkerställa att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt i sätt i Sverige samt att det finns tillräckligt med revisorer i näringsliv och samhälle som utför revision av hög kvalitet och som därtill lever upp till högt ställda yrkesetiska krav. Revisorsinspektionen har även ett internationellt engagemang på nordisk, europeisk och global nivå.

Myndigheten är placerad centralt i Stockholm vid Karlaplan och har cirka 25 anställda. De flesta är auktoriserade revisorer eller jurister. För mer information om Revisorsinspektionens verksamhet, vänligen besök revisorsinspektionen.se.

Om anställningen

Som revisor deltar du i vår tillsynsverksamhet. I vår riskbaserade tillsyn utreder du tillsammans med våra jurister självständigt sådana ärenden som tas upp för beslut om disciplinära åtgärder. Vidare medverkar du i de särskilda kvali­tetskontroller som vi gör av de revisorer och registrerade revisionsbolag som reviderar företag av allmänt intresse. Även där arbetar vi i team. Därutöver bedriver vi tematillsyn vilket är en viktig del i den förebyggande tillsynen och ett komplement till de övriga tillsynsformerna, kvalitetskontroller och riskbaserad tillsyn. Tematillsynen är riktad mot revisionsbranschen som helhet och mot ett specifikt område eller revisionsfråga där syftet är att identifiera och lyfta gemensamma utmaningar.

Vi erbjuder dig en professionell och stimulerande miljö med goda möjligheter till personlig utveckling och möjlighet att aktivt delta i Revisors­inspektionens verksamhetsutveckling. I arbetet kan också ingå att företräda Revisorsinspektionen utåt mot branschen och i internationella sammanhang.

Kvalifikationer

Vi söker dig med följande bakgrund och egenskaper:

  • Akademisk examen inom ekonomi
  • Flerårig erfarenhet som auktoriserad eller godkänd revisor, eller motsvarande revisorsexamen inom offentlig sektor.
  • Erfarenhet av revision av börsnoterade eller finansiella företag är meriterande liksom arbete som internrevisionschef eller ekonomichef i en större organisation.
  • Kunskap om god revisors- och revisionssed
  • En stark yrkesetik och ett genuint intresse för revisionskvalitet.
  • Gedigen kunskap om revisionsmetodik, internationellt vedertagna normer och standarder.
  • Goda insikter i utformning och tillämpning av regler inom redovisningsområdet liksom att du är uppdaterad kring regelverk och praxis som styr revisionsutövningen.

Som person är du analytisk och har förmåga att se helheter och komplexa samband. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt och andras arbete på ett effektivt sätt. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Rollen kräver även att du agerar med gott omdöme, mognad och hög integritet. Vidare förutsätter arbetet på Revisorsinspektionen att du kan uttrycka dig mycket väl på svenska och engelska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Anställningsvillkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med individuell lönesättning. Anställningen kan inle­das med provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Ansökan

Du är välkommen med din ansökan senast den 4 oktober till [email protected]. Vi behandlar ansökningar fortlöpande under ansökningstiden.

Betyg, intyg och referenser som du vill åberopa tar vi gärna emot inför en eventuell intervju. Läs mer om tjänsten här.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Anna-Karin Brusk Rönnqvist, chefsrevisor, tel. 08-738 46 39

Kristina Rasmusson, administrativ chef, tel. 08-738 46 31
Fredrik Bengtsson, jurist och facklig representant för Akavia, tel. 08-738 46 87

Vi har tagit ställning till vilka annonseringskanaler som ska användas och undanber oss därför alla samtal från försäljare och bemannings- och rekryteringsföretag.

Fler platsannonser