Revisorsinspektionen söker chefsrevisor

Har du gedigen erfarenhet från revisionsbranschen och vill bidra med din erfarenhet, kunskap och ditt nätverk för att säkerställa en stark revisorsprofession i Sverige som åtnjuter högt förtroende i näringsliv och samhället i övrigt? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som chefsrevisor.

Revisorsinspektionen är regeringens expertmyndighet i frågor om revisorer och revision. Vår vision är en professionell revision för tryggt beslutsfattande. Vi utövar tillsyn över auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag. Vi examinerar och auktoriserar också revisorer. Vi ska säkerställa att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt i sätt i Sverige samt att det finns tillräckligt med revisorer i näringsliv och samhälle som utför revision av hög kvalitet och som därtill lever upp till högt ställda yrkesetiska krav.

Myndigheten är placerad centralt i Stockholm vid Karlaplan och har omkring 25 anställda. De flesta är auktoriserade revisorer eller jurister. För mer information om Revisorsinspektionens verksamhet, vänligen besök revisorsinspektionen.se.

Tjänsten som chefsrevisor

Chefsrevisorn har ett verksamhetsansvar för kvalitetskontrollerna. Tillsammans med chefsjuristen ansvarar du också för att leda och säkra kvaliteten i ärenden om riskbaserad tillsyn, tematillsyn, förhandsbesked, förnyelser och dispenser. Chefsrevisorn deltar även i det internationella utvecklingssamarbetet på global, europeisk och nordisk nivå.

Du rapporterar till och arbetar nära myndighetschefen och ingår i ledningsgruppen. Till din hjälp har du en avdelning bestående av åtta högt kvalificerade revisorer som tillsammans med juristerna självständigt handlägger och utreder tillsynsärenden. Rollen innebär stora möjligheter att påverka, driva och kommunicera myndighetens ställningstaganden, både internt och externt.

Vidare innebär ansvaret bland annat:

– Att organisera, leda, planera, utveckla och följa upp verksamheten i enlighet med författningar, verksamhetsplan, strategier, mål och andra interna styrdokument.

– Att se till att verksamheten inom det egna ansvarsområdet bedrivs effektivt och med god

kvalitet och samordnas med övrig verksamhet inom myndigheten.

– Att företräda myndigheten utåt mot branschen och i internationella sammanhang samt i myndighetens proaktiva utvecklingsarbete av professionen.

– Budget-, personal- och arbetsmiljöansvar.

Chefsrevisorn deltar vid examensrådets möten samt vid möten med Tillsynsnämnden för revisorer. Till avdelningen finns även sex experter inom revision och redovisning knutna, som bistår myndigheten i tillsynsverksamheten. Chefsrevisorn ansvarar för ledningen och styrningen av experterna.

Vi erbjuder dig en professionell och stimulerande miljö med goda möjligheter till personlig utveckling där olika professioner samarbetar och där det finns möjlighet att aktivt delta i Revisors­inspektionens verksamhetsutveckling.

Kvalifikationer

Du har följande bakgrund och egenskaper:

– Akademisk examen inom ekonomi.

– Gedigen erfarenhet av revision inom privat sektor. Är du auktoriserad revisor eller har varit är detta meriterande liksom om du även har erfarenhet av revision inom statlig sektor eller annan offentlig verksamhet.

– Goda insikter i utformning och tillämpning av regler inom redovisningsområdet liksom att du är uppdaterad kring regelverk och praxis som styr revisionsutövningen.

– Gedigen kunskap om revisionsmetodik, internationellt vedertagna normer och standarder.

– En stark yrkesetik och ett genuint intresse för revisionskvalitet.

– Tidigare chefs- eller ledarerfarenhet är meriterande.

Som person är du analytisk, tydlig och självständig. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt och andras arbete på ett effektivt sätt. Du har också en väl utvecklad förmåga att fatta beslut. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Rollen kräver även att du har ett strategiskt fokus och agerar med gott omdöme, mognad och hög integritet. Vidare förutsätter arbetet på Revisorsinspektionen att du kan uttrycka dig mycket väl på svenska och engelska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Anställningsvillkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med individuell lönesättning. Vi tillämpar normalt provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Anna Arborelius (anna.arborelius@jeffersonwells.se/072-537 50 11) eller Therese Thunström (therese.thunstrom@jeffersonwells.se/0730-62 33 72). Du är välkommen med din ansökan senast den 5 april 2021. Vi behandlar ansökningar fortlöpande under ansökningstiden. Handlingar och referenser som du vill åberopa tar vi gärna emot inför en eventuell intervju.

Diarienummer 2021-66

Facklig representant: Fredrik Bengtsson, Akavia, 08-738 46 87

Sök tjänsten här!

Fler platsannonser