Redovisnings-specialist till Stockholm

Vi söker en redovisningsspecialist till vårt kontor i Stockholm som ska arbeta med kvalificerade redovisningsfrågor. Vi är idag fyra medarbetare inom BDO som jobbar med denna typ av frågor och behöver utöka gruppen. 

På BDO sätter vi medarbetarna främst. Anledningen är enkel, vi ska bli bäst på service och den levereras bäst av våra medarbetare. Därför satsar vi på kompetensutveckling i form av utbildningar och skapar förutsättningar för långsiktiga karriärvägar. Vi arbetar i en prestigelös och inkluderande kultur där alla har möjligheten att växa, både som individ och yrkesperson. Vi tror att det är vår samlade kompetens och vår kultur som gör att kunderna väljer oss som långsiktig affärspartner, både här i Sverige och internationellt.

BDO:s drivkraft och våra värderingar — vad vi står för, har visat sig framgångsrikt utifrån hur våra kunder upplever oss. För femte året i rad visar Svenskt Kvalitetsindex mätning att vi har branschens nöjdaste kunder.

Vill du vara med och utveckla branschens bästa leverans och största kundupplevelse?

Tjänsten
Som redovisningsspecialist hjälper du våra kunder och konsulter med avancerade redovisningsfrågor inom såväl IFRS som svensk redovisning. I din roll är du en person med expertis inom området och blir ett bollplank i ofta förekommande dialog med medarbetare inom BDO och kunder. Din support i redovisningsfrågor är avgörande för BDO:s kvalitet inom området. Du stöttar kunder och konsulter kring redovisning av exempelevis förvärv, avyttringar, kapitalanskaffning, intäkter, leasing och finansiella instrument.

I takt med att BDO växer och får fler kunder inom finansiell sektor finns möjlighet att arbeta specifikt med frågor som rör redovisning av finansiella instrument.

I din roll, med din kompetens, blir det även naturligt att arbeta med förvärvsanalyser, koncernredovisning samt finansiella rapporter som exempelvis års- och kvartalsrapporter. Du bevakar och läser in dig på nya regelverk och arbetar för att sprida denna kunskap vidare i form av nyhetsbrev, utbildningar och seminarier samt agerar projektledare i vissa kundprojekt.

Vem söker vi?
För att axla den här rollen på bästa sätt ser vi att du har en högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi och flerårig erfarenhet av redovisning och/eller revision i en konsultroll eller som redovisningsexpert alternativt ansvarig för koncernredovisning. Vi ser gärna att du har praktisk erfarenhet av koncernredovisning. Kunskap om finansiella instrument samt erfarenhet från redovisning av finansiella instrument, exempelvis från arbete på en treasuryavdelning, är också meriterande.

Din personlighet och förmåga att ta människor är minst lika avgörande för oss som ditt CV. Som person är du driven, analytisk och är duktig på att bygga relationer. Med kunden i fokus har du ett naturligt affärsdriv. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, har lätt för att samarbeta, jobba mot uppsatta mål och tar ett stort eget ansvar. Du utrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska och är gärna med och håller såväl interna utbildningar som kundseminarier.

Har du frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta våra redovisningsspecialister Katarina Lindgren, katarina.lindgren@bdo.se, 070-167 16 35 eller Karin Siwertz, karin.siwertz@bdo.se, 070-167 17 63.

Sök tjänsten här!

BDO är en av Sveriges ledande revisions- och rådgivningsbyråer som erbjuder ett brett tjänsteutbud inom Rådgivning, Revision, Skatt och Företagsservice. Vi är ca 650 medarbetare och finns i ett 20-tal orter runt om i landet. BDO International är världens femte största revisions- och konsultorganisation med över 67 000 medarbetare fördelade på drygt 1 400 kontor i ca 160 länder. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har BDO Sveriges nöjdaste kunder.

www.bdo.se