Nyexaminerade ekonomer till vår finansiella revisionsverksamhet

Vill du bidra till utvecklingen av den statliga verksamheten? Just nu söker Riksrevisionen ekonomer som är nyexaminerade för tillträde hösten 2019 till vårt kontor i Stockholm.

Arbetsuppgifter

Som ny medarbetare hos oss ingår du i flera team, ett för varje myndighet som du ska vara med och granska. Ett team följer en myndighets verksamhet under hela året. Under första delen av granskningen fokuserar vi bland annat på myndighetens interna styrning och kontroll. All granskning syftar till att slutligen bedöma om årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och av de finansiella delarna. Det ger dig utrymme att lära känna de myndigheter du arbetar med och få en förståelse för myndigheternas uppdrag.

Den årliga revisionen utförs i enlighet med internationella standarder för revision samt i enlighet med Riksrevisionens instruktion för granskning av myndigheters resultatredovisning.

Vi söker

Vi ser att du som söker har, eller studerar till en akademisk ekonomexamen, som lägst på kandidatnivå men företrädesvis på magister- eller masternivå, från universitet eller högskola. Utbildning med inriktning mot redovisning, revision eller offentlig förvaltning är meriterande. Tidigare erfarenhet av arbete på ekonomiavdelning eller motsvarande är meriterande likväl som engagemang vid sidan av studierna.

Då vi granskar många myndigheter är det viktigt att kunna identifiera det som är relevant i sammanhanget och eftersom vi arbetar i team är det en förutsättning att du har god samarbetsförmåga. Förutom din förmåga att ta in och analysera information vill vi också att du ska kunna se helheter och formulera dig väl i svenska i tal och skrift. Därför är ditt personliga brev, betyg, både från gymnasiet och universitet eller högskola, och intervjuerna en viktig del i urvalsprocessen.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi erbjuder

Vi har ett femårigt utbildningsprogram som omfattar 80–100 timmar/år för nyanställda. Programmet innefattar ett prov som är jämförbart med provet för auktorisation i den privata sektorn. Genom utbildningsprogrammet får du en naturlig karriärutveckling hos oss där du ges ett utökat ansvar i takt med att du växer i rollen som revisor.

Övrigt om anställningen

Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde är i augusti 2019.

Tjänsten är baserad i Stockholm. Resor i Sverige förekommer i tjänsten.

För anställda med intresse och erfarenhet finns möjlighet att delta i internationella utvecklingssamarbeten, parallellt med ordinarie granskningsarbete.

Anställningen kan komma att bli placerad i säkerhetsklass, vilket förutsätter svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.

Vi söker även nyexaminerade ekonomer till våra kontor i Uppsala och Jönköping.

Ansökan

Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 2018-10-08 märkt med dnr 2.2.1-2018-1033. Genom att skicka in din ansökan ger du ditt medgivande till hantering av dina personuppgifter i rekryteringen.

Vi tillämpar arbetsprover i rekryteringsprocessen.

Läs mer om tjänsten här.

Om Riksrevisionen

Riksrevisionen är en oberoende myndighet med uppdrag att granska statens verksamhet. Vår uppgift är att bedöma resultatet av statliga insatser, om skattepengar använts effektivt och om myndigheter redovisat sin verksamhet på ett rättvisande sätt. Resultaten av våra granskningar får ofta stor uppmärksamhet och ligger till grund för debatt och beslut om förändringar i viktiga samhällsfrågor.

Vi har även ett internationellt utvecklingssamarbete med flera revisionsmyndigheter runtom i världen.