Internrevisionschef till Skolverket

Nu söker vi en internrevisionschef som ska arbeta på generaldirektörens uppdrag.

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Om arbetet

Arbetet innebär att du granskar och värderar effektivitet, ändamålsenlighet och kvalitet i Skolverkets interna kontroll och styrning. Det innebär också att du bidrar till ständiga förbättringar i myndighetens interna kontroll. Utifrån en analys av verksamhetens risker granskar du som internrevisorchef självständigt ledningens interna styrning och kontroll och försäkrar dig om att den är utformad så att myndigheten med en rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 3§ i myndighetsförordningen. Du kommer att självständigt planera funktionens arbete, genomföra planerade granskningar, stödja och vara ett bollplank till organisationen i styrnings- och kontrollfrågor. Tjänsten innehåller inget personalansvar.

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en arbetsplats där du ges godaförutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Våra förmåner omfattar bland annat friskvård, flexibel arbetstid och lediga klämdagar, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.

Vi söker dig som har:

• högskoleexamen inom ekonomi, juridik, samhällsvetenskap eller motsvarande
• minst tre års aktuell erfarenhet av kvalificerat revisionsarbete
• god kunskap om revisionsmetodik, dokumentation, avrapportering och rapportskrivande
• god förmåga att arbeta strukturerat med ett helhetsperspektiv
• god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift

Det är meriterande att ha erfarenhet av att granska offentlig verksamhet samt om du har erfarenhet från utbildningssektorn. Meriterande är även certifiering inom CIA och CISA.

Du har en god analytisk och pedagogisk förmåga och har lätt att se samband i ett helhetsperspektiv. Du arbetar tar ansvar för din uppgift och strukturerar och driver dina processer framåt. Som person är du noggrann, ansvarstagande och lyhörd. Eftersom arbetet innebär breda kontaktytor inom myndigheten, men även externt, är en kommunikativ och social förmåga mycket viktig. Då rollen ställer stora krav på objektivitet och integritet kommer vi att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Medarbetarskapet är viktigt för oss på Skolverket. Att arbeta hos oss innebär att du agerar i enlighet med Skolverkets medarbetarskapspolicy och den statliga värdegrunden. Vårt medarbetarskap och ledarskap är formulerat i fem kärnvärden; förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling.

Vilka är vi?

Skolverket är en enrådsmyndighet med generaldirektören som högsta chef. Internrevision är organisatoriskt fristående från den operativa verksamheten och dennes uppgift är att genom granskning och rådgivning bidra till att Skolverket når sina mål samt att lämna förslag till förbättringar av Skolverkets processer för intern styrning och kontroll. Internrevisionen svarar för att revisionen bedrivs professionellt och effektivt i enlighet med internationell yrkesstandard.

Upplysningar och ansökan

Sista ansökningsdag är den 11 augusti 2019.

Tjänsten är en tillsvidareanställning, Skolverket tillämpar sex månaders provanställning. Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Skolverket strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns i den verksamhet vi stödjer, vi välkomnar därför sökande med olika identiteter, bakgrund och erfarenheter. Arbetspsykologiska tester kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen.

I början av 2020 kommer hela Skolverket att flytta till nya lokaler i Solna Business Park. Du kommer fram till dess att vara placerad vid vårt kontor på Fleminggatan.

Sök tjänsten här!

Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Jenny Sellberg 08-5273 3828 (Lärarförbundet), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Claes Prentius (Saco) 08-527 334 47.

I denna rekrytering har Skolverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt från annonsförmedlare eller försäljare.

Kontaktpersoner

Katarina Tiväng

T.f. enhetschef

08-5273 3475

katarina.tivang@skolverket.se