PE Accounting släpper modul för koncerner

Vill ge realtidsuppdaterat beslutsunderlag för medelstora tjänsteföretag.

Jenny Alfvén

Redovisningstjänsten PE Accounting har utvecklat en koncernmodul där det går att följa koncernens resultat och balansräkning. De litet större kunderna, som bedriver verksamheten i en koncern, ska få enklare att få kontroll över hur det går för koncernen och dess olika delar.
”Koncernredovisning görs vanligtvis i separata system eller kräver mer omfattande uppsättningar i affärssystem eller arbete i egna avancerade Excel-dokument. Arbetet sker oftast en gång per år och kräver mycket administration. Detta vill PE Accounting ändra på genom att göra koncernredovisningen till ett realtidsuppdaterat beslutsunderlag som uppdateras automatiskt utan manuella mellansteg”, skriver PE Accounting i ett pressmeddelande.

”Till en början gäller det tjänsteföretag som är verksamma i Sverige. Vi har några företag som redan kör detta live, men kan börja ansluta fler senare i höst, troligtvis från november” säger Jenny Alfvén, produktchef på PE Accounting, och fortsätter:

”I den första versionen av modulen går det att på koncernnivå följa en resultat- och balansrapport som bägge innehåller drill down möjligheter och går att gruppera på konto- och bolagsnivå. Resultatrapporten kan även grupperas per kategori/dimension. Utöver detta finns en hjälpfunktion för koncernavstämning samt stöd för månadsvisa avskrivningar av goodwill i samband med förvärv … Det här blir extra kraftfullt för dig som är Controller, VD och Ekonomichef som kan ägna mer tid åt analys och beslut istället för utredningar och rapporter”, säger Jenny Alfvén.

Martin Hammarström

[email protected]