“Lyssna på Folkhälsomyndigheten och håll huvudet kallt”

Därför åker revisorer och redovisningskonsulter ute i landet till kontoret.

Magnus Högvall

Över 2000 svenskar har dött av covid-19. Samtidigt har media rapporterat om att svenskarna, framför allt stockholmarna, efter påskhelgen slappnade av när det gäller social distansering. Mobildata från Telia indikerade att stockholmarna lämnat hemmen och börjat ta sig in till city, kanske för att träffa sina kolleger. Region Stockholm gick ut med en skarp uppmaning till invånarna:

”Res bara om du absolut måste, hur svårt det än är.”

När Revisionsvärlden ringer runt till några olika revisions- och redovisningsbyråer varierar graden av kontorsnärvaro. Men ingen byrå uppger att beteendet ändats nämnvärt. Magnus Högvall, vd för Accountor Sverige, sitter hemma precis som han gjort de senaste veckorna.

”Vi arbetar fortfarande på distans och undviker fysiska möten. Jag tycker att det funkar bra. Vi inom företagsledningen har en check-in varje morgon där vi helt kort briefar varandra och fattar snabba beslut. Det blir effektivt och vi får den nödvändiga rörelsen framåt”, säger Magnus Högvall.

Han uppger dock att det ser annorlunda ut på kontoren ute i landet.

”Det är framför allt i Stockholm som vi arbetat hemifrån. På de mindre orterna är det få som måste åka kollektivt till kontoret. Dessutom är det mindre kontor och större ytor per anställd, så det är lättare att hålla distansen”, säger Magnus Högvall.

Marianne Sandén – Ljungberg

Även Mazars rapporterar om olika närvarograd på kontoren i olika delar av Sverige. Enligt vd Marianne Sandén – Ljungberg är bara 10 procent av medarbetarna i Stockholm på kontoret, i Göteborg kanske hälften och i Malmö en något högre andel.

”På övriga kontor vill jag påstå att merparten arbetar på kontoret. Skälet till att det skiljer sig är ju den kraftiga smittspridning och antalet sjuka som har funnits i Stockholm i jämförelse med övriga landet”, säger Marianne Sandén – Ljungberg.

Mazars rekommenderar personalen i Stockholm att jobba hemifrån och i den mån det fungerar även i resten i landet ”för att hjälpa till att hålla nere smittspridningen”. Marianne Sandén – Ljungberg tycker inte att det skett någon förändring när det gäller kontorsnärvaro om man jämför denna vecka med förra veckan eller tidigare.

På redovisningskoncernen Modern Ekonomi, med närvaro på ett 10-tal orter, har man inte gått ut med någon allmän uppmaning att arbeta hemifrån.

Frida Lindblom

”Däremot är vi noga med att hålla avstånd och hitta kreativa lösningar som innebär att det blir en del arbete hemifrån i alla fall. På vissa kontor jobbar våra medarbetare hemifrån i skift, på andra kontor har alla ett eget rum vilket automatiskt innebär att avstånd hålls”, säger Modern Ekonomis HR-chef Frida Lindblom.

Byråns linje är att varje kontor ska hitta lösningar som fungerar utifrån kundbehov, medarbetarnas förutsättningar och lokalernas utformning.

”Ambitionen är att lyssna på Folkhälsomyndigheten, hålla huvudet kallt och att ha en pragmatisk inställning i den situation som vi nu befinner oss i”, säger Frida Lindblom.

Anna Svanberg

EY:s vd Anna Svanberg uppger att byråns medarbetare fortfarande arbetar hemifrån. Hon har själv bara varit på huvudkontoret i Stockholm enstaka tillfällen under mars och april.

”Jag har fått uppgifter om att det denna vecka varit 30-40 personer per dag på kontoret i Stockholm”, säger Anna Svanberg som uppger att Stockholmskontoret har 1500 medarbetare, även om så många aldrig är på plats samtidigt.

Även på EY-kontoren ute i landet ekar det tomt.

”Häromdagen hade jag ett internt onlinemöte med kollegor från städer som Falun, Malmö och Skellefteå. Alla satt hemma”, säger Anna Svanberg.

I början av coronapandemin var EY relativt strikt och tillämpade hemkarantän för alla som återvände från riskområden efter sportlovet, något svenska myndigheter då tyckte var onödigt.

Branschen Klarar Corona är en artikelserie om hur redovisnings- och revisionsbyråer tacklar coronakrisen och konjunkturavmattningen. Artiklarna i serien är upplåsta och fritt tillgängliga för alla tack vare stöd från Wolters Kluwer och NVR, Sveriges ledande aktiebok online, Bolagsstiftarna och Forma Bolagsjuridik

  

Partnerföretag eller -organisationer har inget inflytande över artiklarnas innehåll. Har din byrå vidtagit särskilda åtgärder eller gjort något för drabbade kunder? Tipsa oss! Läs mer om Branschen Klarar Corona och hitta fler artiklar i serien här.

Martin Hammarström

[email protected]