Oscar Properties revisor varnad

Utsikt från Biografen Penthouses. Foto: Oscar Properties

Den börsnoterade fastighetutvecklaren Oscar Properties revisor, en tung EY-delägare specialiserad på fastighetssektorn, varnas av Revisorsinspektionen, RI. Ärendet rör projektet Biografen Penthouses i Stockholm som Oscar Properties 2017 sålde till Axxonen för 125 miljoner kronor, med en redovisad vinst på 53 miljoner kronor. Projektet var en så kallad tredimensionell fastighetsbildning, där lyxiga lägenheter skulle byggas ovanpå ett befintligt hus.

Oscar fick endast handpenningen på 10 miljoner kronor av köparen. Den resterande delen av köpeskillingen betalades aldrig till bostadsutvecklaren eftersom Axxonen Properties gick i konkurs.
Senare köpte Oscar Properties tillbaka fastigheten av konkursboet för en miljon kronor. RI-ärendet gäller den ursprungliga affären när Oscar Properties sålde projektet.

”Överlåtelseavtalet innehöll villkor och åtaganden som rymde osäkerhet både om och när de kunde uppfyllas. Slutvillkoren låg i tiden efter revisionens genomförande och delar av köpeskillingen skulle erläggas vid en tidpunkt som låg minst ett par år fram i tiden. Transaktionen var således av speciellt slag och ägnad att innebära särskilda risker”, skriver RI i beslutet.

Revisionsberättelsen för 2017 var ren. Enligt RI har den varnade revisorn inte dokumenterat några närmare granskningsåtgärder eller slutsatser när det gäller Penthouses-transaktionen. De diskussioner som han säger sig ha haft med klienten återspeglas inte i dokumentationen.

”Det går därför inte att utifrån dokumentationen dra några slutsatser om inriktningen på och omfattningen av hans granskning”, skriver RI.

EY-revisorn försvarar sig med att köparen Axxonen ingick i en företagskoncern som hade varit verksam i fastighetsbranschen sedan början av 2000-talet och inte hade haft några kända problem med ekonomisk ställning eller likviditet.

”Svårigheterna visade sig först under maj 2018 när ett bolag i köparkoncernen försattes i konkurs, en utdelning på preferensaktier ställdes in och köparen kungjorde att man skulle lägga ned bostadsutvecklingsgrenen till följd av försäljningsproblem”, står att läsa i beslutet.

Revisorsinspektionen landar ändå i att granskningen av den aktuella transaktionen var bristfällig.

”Eftersom det var fråga om en betydelsefull transaktion med en väsentlig resultateffekt är bristen i (revisorns) revision allvarlig”, skriver RI och tilldelar en varning.

Varningen kan överklagas. “Vi utvärderar det men inte tagit något beslut”, skriver EY:s presschef Stina Gustafsson till Revisionsvärlden.

Läs hela beslutet som är 14 sidor långt:  Dnr 2018-541

Fotnot: RI har haft en rad fastighetsrelaterade ärenden på senare tid. Ett gäller revisorn i Parkgate, Oscar Engelberts holdingbolag som kontrollerar en stor del av den börsnoterade bostadsutvecklaren. Där varnades en PwC-revisor i fjol eftersom RI ansåg att denne inte var tillräckligt tuff när Parkgate misslyckades med att få årsredovisningen klar i tid.
Den nu varnade EY-revisorn anmäldes i fjol, tillsammans med en kollega, för deras arbete i Magnolia Bostad. Den anmälan avskrevs och rörde den omdebatterade redovisningsmetoden successiv vinstavräkning. Även Axxonens revisor anmäldes i samband med konkursen i bolaget, men även det tillsynsärendet är avskrivet, uppger RI-juristen Philip Lagerling till Revisionsvärlden.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se