Oscar Properties revisor flaggar för lånerisk

När den pressade bostadsutvecklaren Oscar Properties på torsdagen släppte årsredovinsingen för 2018 framgick att bolagets revisor, Ingemar Rindstig på EY, skrivit en ”särskild revisorsupplysning” i revisionsberättelsen.

”Det framgår att koncernens fortsatta verksamhet är beroende av förlängningen av det obligationslån som förfaller i september 2019 eller annan form av finansiering. Skulle inte medel erhållas i den omfattning som styrelsen förväntar sig kan detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta verksamheten”, skriver EY i revisionsberättelsen.

I revisionsberättelsen kommenteras även den omdebatterade redovisningsmetoden ”successiv vinstavräkning”. Detta görs i löptexten, inte i en särskild revisorsupplysning. Successiv vinstavräkning används av flera fastighetsbolag och har ofta godkänts av revisorerna, men vissa debattörer menar att det inte är förenligt med god svensk redovisningssed. Fjärde AP-fonden hör till dem som kritiserat både ”successiv vinstavräkning” och de revisorer som godkänt metoden. Flera anmälningar med kopplingar till redovisningsmetoden har skickats in till Revisorsinspektionen.

”Med anledning av de bedömningar som görs i samband med beräkning den successiva vinstavräkningen bedömer vi detta område som ett särskilt betydelsefullt område i vår revision”, skriver EY i revisionsberättelsen.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *