”Ökat behov av rekryteringar på mellannivå”

Gig-ekonomi och nya kompetenser i fokus när storbyråerna rekryterar.

Trots att tillväxttakten för en del av de stora revisionsbyråerna tycks ha mattats något under fjolåret (se exempelvis Deloittes senaste bokslut) tycks storbyråerna ha fortsatt stort rekryteringsbehov inför 2020. Det visar en kartläggning som tidningen Balans gjort.

På EY planerar man att totalt rekrytera 600 medarbetare 2020, 60 procent ska vara nyexaminerade, enligt ett pressmeddelande. Automatisering inom redovisning och revision påverkar bolaget, men tycks inte göra att personalbehovet minskar.

”Vi fortsätter växa inom områden som strategi, operationella förbättringar och transaktioner”, säger Johan Pegelow, HR-direktör på EY i Sverige, till Balans.

EY söker förutom ekonomer även fler ingenjörer, techfolk och systemvetare.

Karitha Ericson

Grant Thornton vill det närmaste året anställa 200-300 personer.

”Vi har höga tillväxtmål i kombination med ökat fokus på att bygga ut rådgivningsaffären, vilket ökar rekryteringsbehovet. Samtidigt noterar vi en viss avmattning på marknaden i stort, vilket kan leda till minskad rörlighet på jobbmarknaden framöver. Men det är inget som vi märkt av ännu när vi rekryterar”, säger Karitha Ericson, vice vd för Grant Thornton, i artikeln.

Hon uppger att Grant Thornton på de större kontoren utökar med fler lokala rådgivare inom både Advisory och Skatt.

Även Aspia behöver rekrytera. Sedan företaget blev ett separat bolag i juli förra året har rekryteringsbehovet stigit. Vd Ola Gunnarsson ser tillväxt särskilt i storstäderna med omnejd och uppger att Aspia får allt fler spontanansökningar från medarbetare hos branschkollegerna.

Katarina Roddar

PwC:s personaldirektör Katarina Roddar ser ett konstant ökande rekryteringsbehov och trycker även på behovet att kompetensutveckla befintliga medarbetare. Hon anser att den så kallade gig-ekonomin (egenanställda underkonsulter) påverkar även PwC.

”Vi är på väg mot en marknad med många olika typer av anställningsformer som ställer nya krav på vår rekryteringsfunktion”, säger hon till Balans.

I dagsläget ser PwC framför allt ett ökat behov av rekryteringar på mellannivå, främst som en följd av specialisering och nya affärsområden där PwC behöver ny kompetens.

BDO rapporterar ett ökande rekryteringsbehov både av juniora och seniora medarbetare inom alla sina affärsområden.

”I och med den ökade digitaliseringen av branschen ser vi redan nu ett behov av att i högre utsträckning än tidigare rekrytera personer med en annan typ av kompetens än vi traditionellt har rekryterat”, säger Daniel Wetterling, HR-chef på BDO, till tidningen.

Även KPMG planerar för fortsatt rekrytering, med ökat fokus på digitalisering och teknologisk utveckling, bland annat inom områdena AI och cybersäkerhet.

 

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se