Ökade intäkter för 24Sevenoffice

Programvarubolaget 24Sevenoffice redovisar ökade intäkter och en högre rörelseförlust i fjärde kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal föregående år. Bolaget redovisar en så kallad carveout resultaträkning.
Nettoomsättningen steg till 30,6 miljoner kronor (21,7), en ökning med 41 procent mot föregående år. För helåret 2018 ökade nettoomsättningen med 34 procent.
Rörelseresultatet blev -2,1 miljoner kronor (0,4). Resultatet efter skatt blev 14,7 miljoner kronor (0,2). Här ingår en positiv skattepost på 17,1 miljoner kronor (noll). Resultat per aktie hamnade på 0,27 kronor (-0,01).
Antalet kunder i Norge och Sverige steg till 38 600 i fjärde kvartalet 2018, en ökning med 38 procent jämfört med 28 000 kunder motsvarande kvartal föregående år.
“Vi är nöjda med att leverera en stark tillväxt både i fjärde kvartalet och för året som helhet. Vår strategi med att sälja en komplett teknikplattform till redovisningsbyråer och till mellanstora och större företag fortsätter att ge goda resultat”, kommenterar vd Ståle Risa i bokslutskommunikén.
24SevenOffice Scandinavia AB förvärvade i fjol 51 procent i Credite Consulting AB, en snabbväxande redovisningskonsult i Stockholm, för 1,25 Mkr.
”Förvärvet gjordes för att hantera den stigande efterfrågan på onboardingstjänster från svenska ERP-kunder och redovisningsbyråer”, skriver bolaget i rapporten.
Transparens: Revisionsvärlden och 24Sevenoffice genomförde under hösten 2018 en serie nätverksträffar, CloudLunch.

Finwire

red@finwire.se