Nytt revisorsprov – redan i januari

Efter att Revisorsinspektionen RI bara några dagar i förväg ställt in novemberprovet för revisorsexamen p.g.a corona kommer myndigheten med ett glädjebesked. Det blir ett nytt provtillfälle – redan den 7-8 januari 2021.
Lösningen är mindre provgrupper. Det kommer att vara som mest åtta personer, inklusive tentavakter, i varje lokal. Proven kommer att genomföras på hela nio orter. Bakom lösningen ligger ett intensivt samråd mellan RI, Examensrådet, branschorganisationen FAR och byråerna själva. Enligt RI har FAR och byråerna lovat att ordna lokaler. Proven kan alltså komma att hållas på revisionsbyråernas kontor runt om i landet.

”Genom att samtliga parter varit villiga att göra sitt yttersta för att finna en väg framåt och bidrar med resurser har det gått att hitta en lösning där provet hålls på många fler orter och i många fler lokaler än som annars hade varit möjligt. Tillsammans med andra säkerhetsåtgärder är det möjligt att erbjuda ett provtillfälle redan i januari”, skriver RI i ett pressmeddelande.

Det ursprungliga beskedet när höstprovet ställdes in var att tentanderna skulle behöva vänta till maj 2021 med att skriva. Prov redan i januari ”hade inte varit genomförbart på så kort tid utan branschens och FAR:s stora insatser”, säger Revisorsinspektionens chef Per Johansson.

”Det här betyder oerhört mycket för alla dem som har lagt ner tid och energi på att förbereda sig och som nu har möjlighet att genomföra provet trots rådande omständigheter. Och det betyder också mycket för deras arbetsgivare och för näringslivet i stort. Sverige behöver fler auktoriserade revisorer som gör nytta för näringsliv och samhälle”, säger FAR:s generalsekreterare Karin Apelman.

Provet i januari kommer att hållas i nio städer och ännu fler lokaler. Det kommer vara som mest åtta personer i varje lokal och minst två meter mellan varje person. Provet hålls i följande städer:

Göteborg

Jönköping

Luleå

Malmö

Stockholm

Sundsvall

Uppsala

Västerås

Örebro

De som skulle skrivit provet i november kommer att kontaktas via e-post.

Martin Hammarström

[email protected]