Strömstad – Ödlund Konsult

Den 20 oktober registrerades Ödlund Konsult AB, med säte i Strömstad. Bolaget har angett följande som verksamhetsbeskrivning:
“Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och rådgivning.” I styrelsen sitter Martin Ödlund, auktoriserad redovisningskonsult med bakgrund på Aspia.